Uutisia

18.3.2019

Libyalaisia vieraita kiinnosti digitaalisuus opetuksessa

Maaliskuun alussa AEL:ään tutustui korkea-arvoisia vieraita Libyasta. Tilanne Libyassa alkaa hieman tasaantua ja siellä on kysyntää sekä ammatilliselle, että korkeakoulutasoiselle osaamiselle.

AEL:ssä kouluttajat Hemmo Teerimäki ja Raimo Pihlaja esittelivät vieraille rakennusalan sekä sähkötekniikan koulutusta ja tiloja.


7.3.2019

Lukitusala sähköistyy, alan koulutus seuraa perässä

Lukkosepän ammattitutkinto on muuttunut vuoden alusta Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnoksi. Tutkinnossa on kolme vaihtoehtoista tutkintonimikettä, joista yksi on lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja.


5.3.2019

Turvallisuusalan lakimuutos vaikuttaa myös kiinteistöhuollossa

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan siirtymäajan päätyttyä 1.1.2019. Lakimuutos vaikuttaa monen kiinteistöhuoltoyrityksen toimintaan.


28.2.2019

OKM:n Ammatillisen koulutuksen osastoa kiinnostaa opetuksen tulevaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ammatillisen koulutuksen osaston (AMOS) Ville Heinonen ja hänen tiiminsä edustajat kävivät vierailulla AEL:ssä tällä viikolla. Vierailun teemana oli opetuksen tulevaisuus.  

 


Vieraita ja omaa väkeä digiopetustilassa sekä VR-opetustilassa.


19.12.2018

Asiakastutkimus syksyllä 2018 kertoo korkeasta suositteluasteesta

Innolink toteutti AEL:n toimeksiannosta syksyllä 2018 tutkimuksen, jolla selvitettiin asiakkaiden kokemuksia AEL:n toiminnan eri osa-alueista sekä asiakasprosessin solmupisteistä.


7.11.2018

ALVAR Mobiili on uusi digitaalinen alusta osaamisen arviointiin tutkintokoulutuksessa

Kohta vuoden voimassa olleen reformin myötä oppiminen on siirtymässä yhä enemmän työpaikoille. ”Työ tekijäänsä opettaa” pitää paikkansa myös ammatillisessa koulutuksessa.


24.9.2018

Huippupuhujia Kiinteistöjen energianhallintaseminaarissa lokakuun lopussa

Energianhallintamarkkinat elävät vahvassa murroksessa. Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysmuodon valinnassa lämpöpumput ovat haastaneet jo pitkään muita perinteisiä lämmitysmuotoja, kuten sähkö-, kauko- ja öljylämmitystä.


12.9.2018

Janne Hakonen on ensimmäinen uudesta ylikonemestarikoulutuksesta valmistunut

Ensimmäisenä uudesta, AEL:n järjestämästä ylikonemestarikoulutuksesta valmistui 26.2.2018 Jyväskylän Energian Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten käyttömestari Janne Hakonen. Jannen opintomenestys oli erinomainen. AEL palkitsikin hänet kunniakirjalla ja muistolahjalla.


30.8.2018

Motonet ja AEL kouluttavat varaosamyyjiä

Motonet ja AEL järjestävät jälleen yhteistyössä rekrykoulutuksen. Koulutukseen haetaan noin 20 työtöntä työnhakijaa koulutettavaksi varaosamyyjiksi Motonetiin. Koulutukseen haetaan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita autoalasta tai joiden harrastuksiin erilaiset moottorikäyttöiset kulkuneuvot kuuluvat ja jotka haluavat toimia asiakaspalvelutehtävissä.


25.6.2018

Kouluttaudu mekaniikkasuunnittelijaksi

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään maailman parhaita nostureita. Konecranes Finland Oy, AEL ja Uudenmaan ELY-keskus kouluttavat työnhakijoita viiden kuukauden työvoimakoulutuksella mekaniikkasuunnittelijoiksi Hyvinkään seudulle ja ympäristöalueille.


22.5.2018

GDPR parantaa asiakkaan tietosuojaa meilläkin

Olemme tehneet kovasti töitä, jotta meille antamasi henkilötiedot olisivat jatkossa entistä paremmassa tallessa. Asian tarkasteluun meidät velvoitti EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.


24.4.2018

AEL mukana Suomen konepäällystöliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajien kokouksessa

AEL:n kouluttajat Jukka Kauppinen ja Jari Hietanen osallistuivat perjantaina 21.4.2018 Hotelli Haagassa pidettyyn Suomen konepäällystöliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajien kokoukseen. He luennoivat siellä aiheesta Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto ja koulutuksen rakenne sekä pätevyyskirjojen vaatimukset.


11.4.2018

AEL:n Tampereen toimipiste uusissa tiloissa – avajaistunnelmia

5.4.2018 pidettiin uusiin tiloihin muuttaneen AEL:n Tampereen toimipisteen avajaiset. Tilaisuudessa oli paikalla asiakkaita ja omaa väkeä. AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen korosti avauspuheessaan AEL:n pitkää historiaa teollisuuden kouluttajana ja kertoi aikuiskoulutuksen ajankohtaisista asioita.


6.2.2018

Hissiasentaja on superstara ja neljä muuta syytä kouluttautua hissiasentajaksi

Haluatko itsenäisen ammatin hyvillä tulevaisuuden näkymillä ja kilpailukykyisillä eduilla? AEL aloittaa hissiasentajien rekrytointivalmennuksen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on saada uutta työvoimaa hissiyrityksiin usealle paikkakunnalle Suomeen.


26.1.2018

Ammattina kunnonhallinta – Ida Eskman haluaa tietää kaiken jäähdytyslaitoksista

Helenillä työskentelevä kunnonhallinnan asiantuntija Ida Eskman, 27, vastaa vuonna 2006 käyttöönotetun Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen mekaanisesta kunnossapidosta.

Kehittyäkseen ammatissaan Eskman hankkii lisää aktiivisesti tietoa kunnonhallinnasta. Hän on käynyt muun muassa AEL:n World Class Maintenance -koulutusohjelman.


17.1.2018

Standardeilla pohjaa teollisuuden koulutuksiin

PSK Standardisoinnin ja AEL:n yhteistyö koulutusten suunnittelussa sekä standardisointityössä jatkuu vahvana.


15.1.2018

Yrittäjä, voit lähteä opiskelemaan digiajan perustutkintoa

Yrittäjän on nykyään vaikea pärjätä ilman digitaitoja ja sosiaalista mediaa. AEL:ssa alkaa pian Media-alan perustutkinto yrittäjälle, joka auttaa yrityskuvan luomisessa ja markkinoinnissa. Yrittäjä voi opiskella työn ohessa ja työtä tekemällä.


1.12.2017

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n Malminkartanon alueen kaavakilpailu on ratkennut

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (AEL) järjesti yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Malminkartanossa sijaitsevan nykyisen koulutuskeskuksen alueen suunnittelusta arkkitehtuurikilpailun.


17.10.2017

Kunnossapito-messut olivat täynnä osaamisen ja teknologian terävintä kärkeä

AEL osallistui kolmipäiväisille Kunnossapito-messuille, jotka olivat osa Teknologia 2017 -tapahtumaa Helsingin Messukeskuksessa.

 


9.10.2017

Kolme tuotekehitysosaamisen tärkeintä hyötyä yksityisyrittäjälle

Sosiaali- ja terveysalalla toimiva kotipalveluyrittäjä Tarja Ahonen on suorittanut Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon AEL:ssä. Kokosimme listan kolmesta tärkeimmästä hyödystä, jota hän sai koulutuksesta.


4.10.2017

FinnSec 2017 kokosi turvallisuusalan tekijät Messukeskukseen

AEL:n turvallisuus- ja kiinteistöalan koulutusten parissa työskentelevät asiantuntijat jalkautuivat syyskuun lopussa pohjoismaiden suurimpaan turvallisuusalan tapahtuma FinnSeciin.


Heidi Leskinen (oikealla), Erika Keränen ja Birgitta Liuskallio.


20.9.2017

HR-väki keskusteli AEL:ssä ”leanisti” hyvinvoivasta työpaikasta

HR-kutsuvieraille pidetyssä tilaisuudessa pohdittiin tehokasta, mutta hyvinvoivaa työpaikkaa.

Aihetta lähestyttiin pohtimalla osaamisen kehittämisen ja oppimisen nykypäivää sekä visioimalla niiden tulevaisuutta. Pohdintaa jatkettiin miettimällä Lean-menetelmän mukaisen perehdytysprosessin ja päivittäisjohtamisen arvoa ja toimivuutta.


20.9.2017

Uuden ammattitaidon hankkiminen motivoi turvallisuusalan tekijää

Aleksi Korhonen on 25-vuotias vantaalainen, joka on ehtinyt olla turvallisuusalalla jo monessa mukana. Hän on suorittanut muun muassa vartijan ammattitutkinnon sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.


31.8.2017

Muuntokoulutus on tehokas ja nopea reitti osaamiseen

AEL:ssä keskusteltiin 18.8.2017 muuntokoulutuksen tärkeydestä nykypäivän elinkeinoelämän vaatimuksissa. Tilaisuudessa etsittiin ratkaisuja, joilla voidaan nopeasti ja joustavasti lisä- ja muuntokouluttaa työssä olevia ja työttömiä tekniikan alan ammattilaisia ja asiantuntijoita yritysten tarpeisiin.


29.8.2017

Opiskelussa ahkeruus palkitaan – onnistumistarina kylmäasentajan ammattitutkinnosta Oulusta

Raahelainen Mauno Wahlman, 36, suoritti kylmäasentajan ammattitutkinnon (y3) valmistavan koulutuksen päätyttyä. Eteenpäin perusteellista miestä auttoivat innostus kylmäalasta, omatoimisuus ja ahkeruus. Sysäyksen koulutukseen hakeutumiselle antoi irtisanomisuhka.


8.8.2017

AEL Oulu vastaa Pohjois-Suomen lämmityslaiteasentajien koulutustarpeeseen

Kylmäalalla on viime vuosina syntynyt paljon uusia työpaikkoja, sillä kylmälaitteiden määrä on kasvanut lämpöpumppujen myötä räjähdysmäisesti. *


20.6.2017

Rekry-koulutuksen tärkein tehtävä on löytää yritykselle uutta osaavaa väkeä – Case Motonet

AEL on tehnyt Motonetin kanssa yhteistyötä varaosamyynnin kouluttamisessa jo vuodesta 2009. Syksyllä yhteistyö jatkuu mallilla, jossa AEL kouluttaa Motonetille 25 uutta varaosamyyjää. ELY-keskus osallistuu koulutuksen rahoitukseen, jolloin koulutus on yritykselle hyvin edullista.


9.6.2017

AEL mukana luomassa tulevaisuuden mallia työssä oppimiseen

AEL on aloittanut vuoden 2016 marraskuussa Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -ESR-hankkeen yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Turun Ekotorin kanssa.


8.6.2017

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL ja Metropolia solmivat yhteistyösopimuksen

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL ja Metropolia Ammattikorkeakoulu allekirjoittivat 7.6.2017 avoimen yhteistyösopimuksen. Tavoitteena on hyödyntää molempien osapuolten osaamista ja resursseja erikseen sovittavalla tavalla uusien ja innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittämiseksi kustannustehokkaasti.


8.6.2017

Hanna opiskeli itsellensä ylennyksen ja on nyt Digital Media Specialist

Hanna Kortelainen opiskeli työn ohella tutkinnon, sai ylennyksen ja tekee nykyään töitä Digital Marketing Specialistina kuusihenkisessä digimarkkinointitiimissä Pfizerilla, yhdessä suurimmista Suomessa toimivista lääkeyrityksistä..