Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet verkostoinsinööri Tero Kilpeläistä Oulun Vedessä jo jonkun aikaa. Asia on tullut Kilpeläiselle tutuksi työn kautta: hän vastaa vesi- ja viemäriverkoston kunnossapidosta Oulun Vedellä. Kilpeläinen on vaikuttanut vesialan osaamisen kehittämiseen: hän on ollut kehittämässä vesihuoltoalalle uutta ammattitutkintoa, joka alkoi Oulussa ensimmäisen kerran viime syksynä.

”Tätä on toivottukin, sillä vesihuoltoalalla ei ole aikaisemmin voinut kouluttautua ammatilliseen tutkintoon”, Kilpeläinen kertoo.

Vesihuoltoalan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta osasta. Mahdollisuutena on vielä suorittaa yrittäjäopintoja. Sisällöt kattavat vesihuoltoalan prosessit, toimialan sekä valinnaisena voi valita joko veden puhdistuksen, jäteveden käsittelyn tai vesihuoltoverkoston. Valtaosa käytännön opiskelusta tapahtuu omalla työpaikalla.
Koulutuksen aloitti 22 opiskelijaa, joista Oulun Vedestä tuli 12 henkilöä. Joukossa on niin konkareita kuin ”nuorikkoja”.

”Tarjosimme työntekijöillemme mahdollisuutta kouluttautumiseen ja millään erillisillä porkkanoilla osallistujia ei tarvinnut houkutella. Työnantaja maksaa koulutuksesta aiheutuneet maksut”, Kilpeläinen kertoo.

Koulutusta tarpeeseen

Kilpeläinen näkee paljon hyötyjä, joita koulutuksen kautta saadaan.

”Pystymme kehittämään toimintatapojamme, sillä koulutus laittaa osallistujat miettimään, miten asioita voisi tehdä toisin”, Kilpeläinen kertoo. Samalla koulutuksessa opitut tiedot ja taidot välittyvät myös muille työyhteisön työntekijöille."

AEL vastaa koulutuksen toteuttamisesta, ja Oulussa AEL on toiminut parin vuoden ajan.

”Kehitämme Pohjois-Suomen yritysten ja työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutuksen pääpainot tällä hetkellä ovat kuljetuslogistiikassa, ulkomaankaupassa sekä turva-alalla. Asiakastarpeen perusteella uutena mukaan tuli vesihuoltoalan koulutus. Koulutukset ovat kaikille avointa tai yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityä, mikä taas mahdollistaa koulutuksessa ”yrityksen näköisen” lähestymisnäkökulman. Tarjontaamme kuuluu myös erialojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulututusta”, projektipäällikkö Pekka Väisänen AEL:stä kertoo.

Lisätietoja
Tero Kilpeläinen, verkostoinsinööri, 044 703 3914, tero.kilpelainen@ouka.fi, Oulun Vesi