AEL on aloittanut vuoden 2016 marraskuussa Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -ESR-hankkeen yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Turun Ekotorin kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen malli, jossa työskentely kierrätyskeskuksissa voidaan lukea täysin hyväksi sekä ammatilliseen tutkintoon valmistavana että itse tutkintosuorituksena. Malli antaa näin hyvät eväät työjakson jälkeen siirtymisessä vakituisiin työsuhteisiin tai jatko-opintoihin.

Digitaalisuus hankkeessa apuna

Työssä oppimisen suunnittelua, ohjausta ja arviointia varten rakennetaan digitaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskelun aloituksen nonstop sekä toteutuksen ilman perinteistä luokkaopetusta. Verkkototeutuksessa oleellista on useiden erilaisten mallien yhdistämien varmistaen opiskelun kaksisuuntaisuuden, ohjauksen ja seurannan. Teknisinä koulutusratkaisuina käytetään mm. työturvallisuuskoulutuksessa virtuaalitodellisuutta. 

Rakennettavan kokonaismallin kautta on mahdollista suorittaa logistiikka-alan osatutkintoja. Myös maahanmuuttajien suomenkielen koulutus sidotaan osaksi työ- ja opiskeluprosessia.

Hankkeen keskiössä vaikeasti työllistettävät henkilöt

Hanke tähtää parantamaan vaikeasti työllistettävien, esimerkiksi maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja tutkintoa vailla olevat nuorten, työllistymistä ja madaltaa kynnystä opiskelun aloittamiseen. Hanke myös parantaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Turun Ekotorin valmiuksia auttaa vaikeasti työllistettäviä henkilöitä eteenpäin myös hankkeen päätyttyä eli se toimii pilottina uuden toimintatavan jalkauttamisessa käytännön tasolle.

Tutkintosuoritusten lisäksi yksi tärkeimpiä käytännön tavoitteista on vahvistaa opiskelijoilla työelämässä tarvittavaa peruselementtiä, työturvallista työtapaa.

Ammatillinen koulutus muuttaa muotoaan

Hanke on ajankohtainen siksi, että ammatillinen koulutus on muuttumassa muotoaan. Koulutuksen järjestämisessä haetaan aiempaa enemmän työelämävastaavuutta ja opinnot uuden oppiminen pyritään sitomaan osaksi työtä. Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hankkeeseen asetetut tavoitteet ovat suurelta osin yhteneväisiä tulevien muutosten kanssa.

Vastuu ympäristöstä sisältyy myös AEL:n arvoihin

AEL pitää hanketta tärkeänä myös siksi, koska se haluaa tukea kestävään kehitykseen tähtäävien yritysten kilpailukykyä. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016–31.12.2018.

Lisätietoa

Hannu Jyrinki, AEL, hannu.jyrinki@ael.fi, 050 553 8350

Sanna Fagerlund, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, sanna.fagerlund@kierratyskeskus.fi, 0400 348 106

Tiina Lehtonen, Turun Ekotori, tiina.lehtonen@turunekotori.fi, 044 7007 447

 

Hankkeen kotisivut tyossaoppien.fi.