AEL yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan siten, että AEL Oy on sulautunut Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:öön 31.12.2016. Sulautumisella ei ole vaikutusta sopimussuhteisiin, vaan AEL Oy:n sopimukset siirtyvät automaattisesti Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:lle.

Laskutustiedot tästä

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Kari Juntunen, kari.juntunen@ael.fi, puh. 044 7224 772

Talous- ja henkilöstöjohtaja Maija Kaksonen, maija.kaksonen@ael.fi, puh. 050 3947 756