Metsä Fibre rekrytoi uudet prosessiosaajat yhtiöön oppisopimuskoulutuksen kautta. Yhtiön koulutuskumppanina toimii elinkeinoelämän kouluttajana tunnettu AEL. Oppisopimuskoulutukset räätälöidään Metsä Fibren osaamisvaatimuksiin, millä varmistetaan yhtiön tarvitsemat oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin. Prosessinhoitajan tutkintotavoitteisella koulutuksella yhtiö rekrytoi ammattiosaajia kaikille neljälle tehtaalleen – niin myös Äänekoskelle nousevalle uuden sukupolven biotuotetehtaalle. Monimutkaiset tehdasprosessit vaativat henkilöstöltä syvällistä erikoisosaamista ja laajaa kokonaisuuksien ymmärrystä. AEL:n Metsä Fibrelle toteuttama prosessinhoitajan tutkintotavoitteinen koulutus kestää 1,5 vuotta.

Oikeaa osaamista, oikeaan tarpeeseen

Metsä Fibren henkilöstön kehittäminen on pitkäjänteistä, lähtökohtana ovat yhtiön strategia ja tehtaiden osaamistarpeet. Äänekoskelle nouseva Metsä Fibren uuden sukupolven biotuotetehdas on alallaan ensimmäinen maailmassa.  On selvää, että uuden biotuotetehtaan osaamistarpeet ovat keskeisessä roolissa henkilöstön kehittämisessä.  Äänekosken tehtaan nykyinen henkilöstö siirtyy uudelle biotuotetehtaalle, lisäkoulutusta järjestetään osaamistarpeen mukaan. Yhtiön Joutsenon, Kemin ja Rauman tehtaille koulutetaan jatkuvasti uusia alan ammattiosaajia korvaamaan muun muassa eläkkeelle lähteviä.


Kuvassa Katja Konola-Manninen, Metsä Fibre

– AEL:n  toteuttamien oppisopimuskoulutusten kautta olemme saaneet tehtaillemme henkilöstöä, joilla on tarvettamme vastaava oikea osaaminen, sanoo Metsä Fibren henkilöstön kehittämispäällikkö Katja Konola-Manninen. Meillä on AEL:n kanssa pitkä tausta yhteistyöstä. AEL pystyy tarjoamaan joustavasti monipuolista osaamista. Toiminta on systemaattista, pystymme luottamaan siihen, summaa Katja Konola-Manninen.


Kuvassa Riku Silván, AEL

– Metsä Fibren opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita koulutukseen - valioluokkaa, sanoo koulutuspäällikkö Riku Silván AEL:stä. Se haastaa mukavasti myös kouluttajan, kun opiskelijat tenttaavat mieltään askarruttavista, syvällisistäkin asioista. On ollut ilahduttavaa nähdä, miten koulutukseen liittyvät tehtävät tehdään ajoissa, ja toimitaan muutenkin yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaan. Työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät tekemään laaja-alaisesti eri prosesseihin liittyviä työtehtäviä - tässäkin on onnistuttu hyvin. Yhteistyö Metsä Fibren kanssa on sujunut erittäin positiivisesti ja luottamuksellisesti, summaa Riku Silvan, neljästi parhaaksi kouluttajaksikin valittu prosessikoulutusten pääkouluttaja.

Metsä Fibren oppisopimuskoulutus kiinnostaa nuoria


Kuvassa Pirkka Luukkainen (vas.) ja Tuomo Turpeinen

Metsä Fibren rekrytoinnit ovat suosittuja. Suuresta hakijamäärästä vain pieni osa pääsee mukaan koulutukseen. Pirkka Luukkainen suoritti prosessinhoitajan oppisopimuskoulutuksen, ja sai työpaikan valmistuttuaan Metsä Fibren Äänekosken tehtaalta. Aikaisemmin Luukkainen oli suorittanut lukion sekä sähkö- ja automaatioasentajan perustutkinnon, ja työskennellyt alalla. ”Tietoni olivat kuitenkin pinnalliset. Nyt tiedän, miksi jotain tehdään ja mikä on oman työni rooli kokonaisuudessa. Perehdytys, syventävä koulutus, työharjoittelu ja tehdaskäynnit nivoutuivat kaikki hyvin yhteen”, kertoo Pirkka Luukkainen oppimiskokemuksistaan.

Tuomo Turpeinen suorittaa parhaillaan Metsä Fibren prosessinhoitajan oppisopimuskoulutusta. Ennen toukokuussa 2015 alkanutta opiskelua Turpeisella oli takanaan sähköalan perustutkinto, ja työkokemusta alalta jonkin verran. ”Koko ajan opin uutta ja ymmärrän paremmin kokonaisuuksia. Koulutusjaksoilla opittu teoria ja työharjoittelu kokeneitten työnopastajien ohjauksessa opettavat paljon”, Turpeinen kertoo tyytyväisenä.  

”Työnopastajiksi pyrimme saamaan tehtaan kokeneita ammattilaisia. Siinä siirtyy samalla arvokasta hiljaista tietoa ja osaamista tuleville ammattilaisille”, Katja Konola-Manninen lisää lopuksi.

Koulutukset jatkuvat

Metsä Fibrellä on käynnistymässä jo kolmas AEL:n tutkintotavoitteinen prosessinhoitajien oppisopimuskoulutus. Haku käynnistyy tammikuussa 2016. Koulutus alkaa toukokuussa 2016.

Lisätiedot

AEL, Riku Silván, koulutuspäällikkö, riku.silvan@ael.fi, puh. 050 345 8337
Metsä Fibre, Katja Konola-Manninen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Katja.Konola-Manninen@metsagroup.com, puh. 040 752 8402
AEL, Jarkko Paananen, oppilaitosjohtaja, jarkko.paananen@ael.fi, puh. 040 723 9641

Teksti: Ella Heimonen / Yritysviestintä INFORM