Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (AEL) järjesti yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Malminkartanossa sijaitsevan nykyisen koulutuskeskuksen alueen suunnittelusta arkkitehtuurikilpailun.

Kutsukilpailun osallistujiksi järjestäjä valitsi Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n, Arkkitehtitoimisto Harris - Kjisik Oy:n, Huttunen Lipasti Pakkanen Arkkitehdit ja Serum arkkitehdit Oy:n.

Suunnittelukilpailun tavoitteena on ollut löytää kokonaissuunnitelma alueen muuttamiseksi vaiheittain vetovoimaiseksi Malminkartanoa täydentäväksi asuinalueeksi. Tarkoituksena oli tutkia eri ratkaisuja uudelle asuinalueelle sekä yhteen sovittaa alue ympäröiviin asuinalueisiin ja Malminkartanon huipun ulkoilualueeseen. Suunnittelukilpailun tuloksia hyödynnetään kilpailun jälkeen alueelle laadittavissa asemakaavamuutoksissa.


Kilpailutöiden katselua ennen voittajan julkistamista. 

Kilpailualueelle sijoitettavan kerrosalan tuli olla yhteensä enintään 50 000 k-m2. Tavoitteena oli käyttää suunnitelmissa puu- ja tiilirakentamista siten, että suunnitelma sopii luontevasti kaupunginosan ilmeeseen tuoden siihen uuden värikkään kerrostuman. Alueelle tuli sijoittaa yleinen puistoalue, joka on kooltaan n. 5 000 – 6 000 m2.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen "Letti", joka parhaiten täytti kilpailun tavoitteet ja antaa parhaat mahdollisuudet alueen jatkokehittämiselle. Ehdotuksen tekijä oli Serum arkkitehdit Oy.


Kilpailun voittaja, Serum Arkkitehdit Oy

Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininta ehdotukselle ”Game Plan”, jonka erityisiä ansioita ovat esitetyn korttelirakenteen monipuolisuus sekä eläytyminen kortteleiden lähiympäristön suunnitteluun. Ehdotuksen tekijä oli Arkkitehtitoimisto AJAK Oy.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Anneli Karhulan mukaan kilpailuehdotukset ovat olleet ilahduttavan hyvätasoisia. Palkintolautakunnan asiantuntevan työskentelyn avulla saimme analysoitua ehdotukset ja nostettua esiin meille tärkeät teemat. Tästä on hyvä lähteä viemään hanketta eteenpäin, toteaa Karhula.

Katso tunnelmia videolta

AEL on toiminut omistamallaan alueella Helsingin Malminkartanossa 1970-luvun lopulta lähtien. Alue on nykyisin AEL:n opetustoiminnan keskeinen kampusalue.

Koulutus- ja valmennustoiminta on siirtynyt suurelta osin verkko-opetukseen sekä työpaikoilla tapahtuvaksi oppimiseksi. AEL:n hallitus teki vuonna 2016 strategisen päätöksen luopua nykyisistä tiloista ja etsiä koulutustoiminnalle nykyistä oppimiskäsitystä paremmin palvelevat tilat.

Lisätietoja

Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, kari.juntunen@ael.fi, 044 722 4772