Johtava turvallisuustekniikan toimittaja ja kehittäjä Hedengren Security on lahjoittanut AEL:lle koulutuskäyttöön Firescape-paloilmoitinjärjestelmän. Interaktiivinen järjestelmä on uusinta teknologiaa paloilmoitinmarkkinoilla. Järjestelmä on suomalaisen perheyritys Hedengren Securityn oman tuotekehityksensä tulos ja tullut markkinoille vuonna 2015.

Hedengren Security lahjoitti koulutuksissa käytettäväksi myös toisen, markkinoilla jo kauemmin olleen järjestelmän.

Lahjoitustilaisuus sujui hymy huulilla

Virallinen lahjoitustilaisuus pidettiin AEL:ssä perjantaina 12.5.2017.


Hedengren Securityn myyntijohtaja Kim Ek (oikealla), tuotepäällikkö Peter Malmelin, AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen ja kouluttaja Pekka Soininen sekä lahjoitettu paloilmoitinjärjestelmä.

– AEL:ssä on tämän lahjoituksen myötä kahdeksan erilaista paloilmoitinjärjestelmää. Hedengren Securityn lahjoitus tukee hyvin paloilmoitinjärjestelmäkoulutuksen ajantasaisuutta, sanoo AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen.

Hedengren Securityn myyntijohtaja Kim Ek on samoilla linjoilla. – Lahjoittamalla koulutuskäyttöön hyvän ja modernin järjestelmän toivomme, että täällä opiskelevat henkilöt oppivat käyttämään ja huoltamaan meidänkin järjestelmää, Ek sanoo.

– On tärkeää, että teollisuus ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä ja kasvattavat tällä tavoin toinen toistensa tietotaitoa ja osaamista, Kim Ek jatkaa lahjoituksen motiiveista.


Iloista jutustelua luovutustilaisuudessa.

Tuotepäällikkö Peter Malmelin Hedengren Securitystä kertoo, että helppokäyttöisen Firescape-järjestelmän etuna on mm. se, että siihen on yhdistetty kaksi järjestelmää, eli turvapoistumisvalot ja paloilmoitinjärjestelmä, samaan pakettiin. Lisäksi se opastaa normaalia poistumisvalojärjestelmää tarkemmin ja säästää merkittävästi energiaa verrattuna esimerkiksi perinteiseen loisteputkijärjestelmään tai jopa muihin led-tekniikalla toteutettuihin järjestelmiin.

Katso videolta tunnelmaa laitteiston luovutustilaisuudesta, jossa tuotepäällikkö Peter Malmelin kertoo mm. lahjoitetun laitteiston helppokäyttöisyydestä

Paloilmoitinkoulutuksella AEL:ssä on pitkät perinteet

AEL on tarjonnut paloilmoitinjärjestelmäkoulutusta jo useita vuosia. Neljästi vuodessa järjestettävän koulutuksen käyneitä on useita satoja.

– Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi kiinteistönhoitajat, huoltomiehet, vartijat, vahtimestarit sekä erilaisissa päivystystehtävissä toimivat henkilöt, sanoo Paloilmoittimen hoitajan kurssin tuotevastaava, kouluttaja Pekka Soininen.

– Kiinteistössä voidaan tehdä esimerkiksi korjaustöitä, joista syntyvä pöly voi laukaista palohälyttimen, sanoo Pekka Soininen. – Huoltomiehen pitäisi osata kytkeä remontoitavan tilan hälytin pois päältä siksi ajaksi, kun pölyä muodostuu, tai hälytyksen sattuessa osata paikantaa hälytys remontoitavaan tilaan ja deaktivoida se, konkretisoi Soininen. – Myös esimerkiksi hitsaustöitä tehdessä voi syntyä lämpöä, johon hälyttimet myös reagoivat, hän jatkaa.

– Myös oikean hälytyksen sattuessa pitää kiinteistönhoitajan tai huoltomiehen osata katsoa, että missä ja mikä hälyttää: ovatko hälyttimet reagoineet esimerkiksi pölyyn, kaasuun tai lämpöön ja missä hälyttävä hälytin sijaitsee, Soininen listaa tarvittavia taitoja.

Katso videolta, kun kouluttaja Pekka Soininen kertoo Hedengrenin lahjoittamasta laitteesta

Paloilmoitinjärjestelmiä on monen ikäisiä ja -tasoisia

Laaja tietämys ja kokemus paloilmoitinlaitteista on tarpeen, jotta kiinteistönhoitajat pystyvät toimimaan oikein erilaisissa ja eri ikäisissä kiinteistöissä. Usein paloilmoitinlaitteisto on rakennuksen kanssa saman ikäinen, mutta jos järjestelmiä on päivitetty, löytyy kentältä myös uusimpia laitteita.

– Tällaisia järeitä paloilmoitinjärjestelmiä on esimerkiksi kauppakeskuksissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa sekä myös asuinkerrostaloissa, kertoo Pekka Soininen.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Kari Juntunen, AEL, kari.juntunen@ael.fi
myyntijohtaja Kim Ek, Hedengren Security, kim.ek@hedengren.fi

tuotepäällikkö Peter Malmelin, Hedengren Security, peter.malmelin@hedengren.fi
kouluttaja Pekka Soininen, AEL, pekka.soininen@ael.fi

 Paloilmoittimen hoitajan kurssi