HR-kutsuvieraille pidetyssä tilaisuudessa pohdittiin tehokasta, mutta hyvinvoivaa työpaikkaa.

Aihetta lähestyttiin pohtimalla osaamisen kehittämisen ja oppimisen nykypäivää sekä visioimalla niiden tulevaisuutta. Pohdintaa jatkettiin miettimällä Lean-menetelmän mukaisen perehdytysprosessin ja päivittäisjohtamisen arvoa ja toimivuutta.

Lean-ajattelussa asiakas on tärkein. Kehitystyö alkaakin aina siitä, että selvitetään, kuka tai ketkä ovat asiakkaita.


Tilaisuus pidettiin AEL:ssä LEAN Tehdas® -koulutusta varten suunnitelluissa tiloissa.

Tunnetko prosessin osien asiakkaat? Ne kaikki?

Moni osallistuja koki oivalluksen kohdassa, jossa mietittiin, ketkä kaikki ovat perehdytysprosessin asiakkaita ja mikä on kullekin asiakkaalle hyvin hoidetun perehdytysprosessin tuoma hyöty. Työntekijä hyötyy tietysti oppimalla asian kerralla ja kunnolla ja työnantaja hyötyy osaavasta työntekijästä.

Työntekijän kollega on myös asiakas ja hyötyy, kun hänen ei tarvitse paikata huonosti perehdytettyä työntekijää. Myös se perinteinen asiakas hyötyy hyvin perehdytetystä työntekijästä, sillä hänen ei tarvitse maksaa mahdollista hukkaa lopputuotteen hinnassa.

Keskustelun parasta antia oli huomata miten monia osasia yksinkertainenkin asia koskettaa ja sen ymmärtää parhaiten katsomalla 360 astetta ympärilleen eli joka suuntaan.

Lisäksi haastavaksi ja samalla todella tärkeäksi koettiin tiedonvälitys eri prosessien kaikille asiakkaille.


Keskustelun pauloissa Katja Alander Baronalta, joka tuli HR Iltapäivään hakemaan tietoa uusista menetelmistä. Vasemmalla AEL:n kehitysasiantuntija Markku Rekinen.

Management by per... ei vaan motivaatio

Osaamisen tulevaisuudesta keskustellessa esiin nousi arvelu, että ”Management by perkele” ei todennäköisesti ole tulevaisuuden juttu – joskaan se ei taida kunnolla toimia tänäkään päivänä. Jatkossa työntekijöiden johtamisessa korostuu motivaatio, sekä johtajan että työntekijän. Lisäksi haasteita tuo motivaation ylläpitäminen sekä innostuksen ohjaaminen oikeaan suuntaan.

Yrityksellä on edellytykset olla tehokas, kun heillä on oikea ihminen tekemässä oikeaa asiaa. Mielekäs työ vaikuttaa myös suoraan työntekijöiden motivaatioon ja sitä kautta yrityksen tulokseen. Oikea ihminen oikeassa paikassa ei kuitenkaan ole aina itsestään selvää, vaan vaatii HR:ltä ajan tasalla ja hereillä olemista. Ja ehkä myös rohkeutta.

Asiakkaat pitivät osallistavasta työpajasta

Keskustelua käytiin pienryhmissä työpaja-tyyppisesti ja kokeiltiin myös tuplatiimi-työskentelyä. Tilaisuutta ja keskustelua saatteli eteenpäin AEL:n Lean-kouluttaja Sari Herrala.

Herralan mukaan AEL uudistaa toimintaansa ja etsii koko ajan parempaa asiakaskokemusta. – Toteutimme HR Iltapäivän nyt ensimmäistä kertaa tällä tavalla. Halusimme kokeilla, saako asiakas osallistavasta tilaisuudesta enemmän irti, kuin pelkistä yksisuuntaisia puheenvuoroja sisältävästä luennosta, Sari Herrala tarkentaa.


Tuplatiimi-ryhmät purkavat ajatuksiaan yhteiselle taululle. Hanna-Kaisa Desavelle puhuu, kuuntelemassa vasemmalta AEL:n kehitysasiantuntija Tiina Kekkonen, HR-asiantuntija Joonas Martikka Baronalta, työsuhdepäällikkö Tanja Raanti Fortumilta ja selin AEL:n kouluttaja Sari Herrala.

– Työpaja-tyylinen lähestyminen toimi hyvin. Pääsin hyvin sparraamaan ajatuksiani muiden kanssa, sanoo HR-asiantuntija Joonas Martikka Barona Logistiikasta. – Keskustelen päivittäin HR-kollegoiden kanssa työhöni liittyvistä asioita. Sain kuitenkin tältä mukaani uusia toimintamalleja ja tietoa siitä, miten toisissa yrityksissä asioita tehdään, hän jatkaa.

Uudesta lähestymistavasta piti myös Fortumin Loviisan voimalaitoksen hallintopäällikkö Petteri Widemark. Hän oli tullut tilaisuuteen hakemaan ajatuksia tehokkuudesta kiireen keskellä. – Minusta tämä oli harvinaisen osallistuva ja sopivan tiivis porukka, hän sanoo. – Tilaisuus sattui sopivaan saumaan, sillä minulla aloitti tänään uusi oppisopimusopiskelija. Nyt minulla on tuoreeltaan mielessä, miten tärkeää hänen perehdyttämisensä on, Widemark sanoo.


Hallintopäällikkö Petteri Widemark oli saapunut tilaisuuteen Fortumin Loviisan voimalaitokselta. Kuvassa myös AEL:n myynti- ja markkinointipäällikkö Sanna Taavila.

HRD-spesialisti Hanna-Kaisa Desavelle Amcorista piti myös ryhmätyöstä, koska siinä oma keskittyminen aktivoituu ja tilanteessa tutustuu aidosti muihin osallistujiin. Hän pääsee harvoin keskustelemaan oman talon ulkopuolisten HR-kollegoiden kanssa työstään ja HR Iltapäivää myös siksi hyödyllisenä. – Minulla on ollut toiveena ja tavoitteena jalkauttaa muutama toimintatapa ja kun kuulin, että näin tehdään muuallakin, sain rohkeutta lähteä viemään eteenpäin, hän tarkentaa.

AEL haluaa auttaa asiakasta onnistumaan

AEL:n myynti- ja markkinointipäällikkö Sanna Taavila iloitsi, sillä HR Iltapäivä onnistui hyvin. – Kaikki läsnäolijat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja saivat uusia ajatuksia työhönsä, hän kertoo. – Minulle itsellenikin terävöityi muun muassa se, että jotkut pienet työtehtävät, jotka joskus työarjessa tuntuvat turhilta, saattavat tuoda asiakkaalle todella paljon hyötyä, hän toteaa.

HR Aamu ja HR Iltapäivä

HR Aamu ja nyt järjestetty HR Iltapäivä ovat AEL:n asiakastilaisuuksia, jossa AEL:n kehitysasiantuntijat ja asiakkaat kohtaavat rennossa ja kiireettömässä hetkessä hyvän keskustelun merkeissä. – Tilaisuuksista saamiemme kokemusta pohjalta pystymme jatkossa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin ja kehittämän omaa toimintaamme kohti parempaa asiakaskokemusta, summaa Sanna Taavila.

Katso lisäksi lyhyt video tilaisuudesta

Lisätietoja

Sanna Taavila, myynti- ja markkinointipäällikkö
sanna.taavila@ael.fi, 050 523 2664
Twitter: @sannataavila

Sari Herrala, kouluttaja, lean, tuotekehitys, yritysten kehitys, toimintatapavalmennukset
sari.herrala@ael.fi, 050 374 2271
Twitter: @HerralaSari

 LEAN Tehdas® -koulutus

 Ensiaskelet Leaniin