Miten arvostetun sähkömestarikirjan voi saada? Siitä kertoo Eero Toivasen SAMSY ry:n syyskokouksesta tekemä juttu.

Mestareita on monenlaisia – on Suomen mestareita, maailmanmestareita, sähkömestareita

Mestari-nimikettä käytetään monissa yhteyksissä. Se kuvaa parhaimmuutta – joskus voidaan sanoa, että joku on mestari jossain. Ammattinimikkeenä se esiintyy useassa ammatissa kuvaten osaamistasoa. Nimike on arvostettu ja kertoo, että kyseessä ei ole kuka tahansa alan osaaja. On alikonemestareita, ylikonemestareita, hitsaajamestareita. On myös sähkömestareita, jotka ovat pääosassa tässä jutussa.

Miten arvostetun sähkömestarikirjan voi saada?

Sähköasennusalan Mestarinkirjan saa anomuksesta henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista ja täyttää vaatimukset:

 • sähköasentajan erikoisammattitutkinto
 • sähkölaitosasentajan erikoisammattitutkinto
 • sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
 • AEL:n "Mestaritutkinto" (15 opintoviikkoa)
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto (15 opintoviikkoa)
 • muu vastaavanlaajuinen ja -sisältöinen koulutus.

SAMSY ry:n syyskokous AEL:ssä

Sähkömestarien ja sähköyliasentajien yhdistyksen, SAMSYn sääntömääräinen syyskokous pidettiin AEL:ssa syksyllä 2016. AEL:n virallinen nimi on vuoden 2017 alusta Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr. Tämän kirjoituksen historiaosuudessa AEL:n nimi on Ammattienedistämislaitossäätiö. Markkinointinimenä käytetään edelleen AEL:ää.

Metallimiehen seikkailut sähkömiesten maailmassa

Sähköä tuntemattomana menin kokoukseen tekemään juttua sähkömiehistä. Metallimiehelle sähkö on aina oleva jonkinlainen mysteeri. Sähkön voiman olen saanut tuta muutaman kerran sähköiskuina, esimerkiksi pikkupoikana tehdessäni tuttavuutta sähköpaimenen kanssa, tai myöhemmin omissa sähköroikkavirityksissä. Noista on kyllä tietynlainen kunnioitus sähköä kohtaan syntynyt. Pakko on kunnioittaa alan ammattilaisia, koska heidän varassaan on, ettei sähkö karkaa väärään paikkaan väärään aikaan, ja maadoitukset ovat kunnossa.

Jouko Aalto SAMSYstä vastasi kysymyksiin

– Mitä varten yhdistys on olemassa?

 • SAMSY kokoaa yhteen sähköyliasentajat ja -mestarit. Kaikkien tutkinnon suorittaneiden olisi hyvä olla yhdistyksen jäseninä.
 • Toiminnallaan yhdistys edistää ja ottaa kantaa sähköturvallisuuteen liittyviin seikkoihin ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että sähköurakoitsijat olisivat vastuullisia toimijoita. Varmasti syntyisi jonkinlainen tyhjiö alalla, jos yhdistystä ei olisi.

– Mitä hyötyä SAMSYstä on ja kenelle?

 • SAMSY edistää osaamista koko sähköalalla
 • Käytännön osaaminen ja teoria yhdistyvät, ja vieläpä hyvät käytöstavatkin.
 • SAMSY julkaisee SY-viesti-lehteä.
 • Yhdistys edistää jäsenten ammattitaidon kehittämistä ja alan ammattiarvostusta.
 • Yhdistys antaa ansioituneille mestarikirjoja, joissa hienosti kuvastuu sähkömiesten henki.

Mestarikirjan säännöt ovat juhlavat.

Mestarinkirjan saaneena lupaan

 • kunnioittaa mestari- ja kisälliperinteitä
 • tehdä osuuteni mestareiden arvostuksen ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi
 • kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoani
 • arvostaa myös muiden ammattien osaajia
 • säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaaseen
 • antaa asiakkaalle vain laadukkaita töitä ja palveluja
 • hinnoitella työn ja palvelut kohtuullisesti
 • ottaa huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarveaineiden käyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset
 • huolehtia omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraavalle sukupolvelle
 • noudattaa maan lakeja ja asetuksia sekä muutoinkin hyviä tapoja.

Milloin SAMSY on perustettu, ja miten AEL (Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr) ja SAMSY liittyvät toisiinsa?

Neljäkymmentäluvun lopulla aloitettiin eri ammatteja uudistavat täydennyskoulutukset, myös sähköalalla. Tutkinnoilla pyrittiin täydentämään ammattinimikkeitä, mm. asentaja- ja yliasentaja.

Ensimmäinen sähköyliasentajan ammattitutkinto järjestettiin v. 1951 Ammattienedistämislaitoksen tiloissa. Tutkinnoista vastasi SAKLA (Suomen ammattien keskuslautakunta), joka myöhemmin muutettiin SAKTOksi (Suomen ammattien keskustoimikunta). Niiden puheenjohtajana toimi dipl.ins. Jari Sarvas, joka allekirjoitti yliasentajien päästötodistukset. Sarvas toimi päätoimisesti Sähkötarkastuslaitoksella tiedotusosaston päällikkönä. Sähköalan tutkintoihin vaikutti merkittävästi Jari Sarvaksen lisäksi Ammattienedistämislaitoksen sähkötekniikan osastopäällikkö teknikko Sakari Lahti. Molempien osuus yhdistyksen syntyyn on kiistaton. Useimmissa tutkintojen päätöstilaisuuksissa he kehottivat tutkinnon suorittaneita kiinnittämään huomionsa siihen, että oli syntynyt uusi ammattikunta, joka oli vihkiytynyt sähköalalle ja joka oli määrältään jo niin huomattava, että kannattaisi omien etujenkin mukaan järjestäytyä.

Niinpä vuoden 1963 alussa järjestettiin Ammattienedistämislaitoksella viikon kestävä yliasentajien täydennyskurssi, jonka päätöstilaisuudessa asia tuli jälleen esille. Täydennyskurssista kehittyi myöhemmin kevät- ja syysluentopäivät. Kurssilaiset päättivätkin kutsua lähipaikkakuntalaisia mukaan perustettavaan kokoukseen. Kokous päätettiin pitää Ammattienedistämislaitoksella, Töölönkatu 28:ssa, Helsingissä 14.3.1963 klo 19.00. Kokoukseen olikin saapunut 38 yliasentajaa, useimmat jopa maakunnista. Tilaisuuden avasi Veikko Kanermo Ammattienedistämislaitokselta. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Eero Nevanen Mäntästä, ja sihteeriksi Viljo Piispa Rantasalmelta.

Kokouksen yksimielinen päätös oli perustaa yhdistys, jonka nimeksi tuli Sähköyliasentajain yhdistys ry. Yhdistyksen kotikieleksi tuli Suomi, ja kotipaikaksi Helsinki. (Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 7.5.1963).

Sähköalan tutkintoja alettiin järjestää 50-luvun alussa. Kymmenkunta vuotta kesti kunnes 14.3.1963 sähköasentajien valiojoukko järjestäytyi ja perusti Sähkömestareiden ja Sähköyliasentajien Yhdistyksen, SAMSY ry:n.

Nykyisin SAMSYn puheenjohtajana toimii pitkän linja sähkömies, Reijo Alastalo AEL:stä.

Mitä SAMSY tuo alalle?

Yhdistys vaikuttaa ammattitutkintojen sisältöön ja sähkömiesten ammattitaitotasoon sekä verkkopuolella että asennuspuolella. Näkymätöntä työtä tehdään omalla esimerkillä. Yliasentaja on arvostettu titteli.

Haluaisin liittyä yhdistykseen, miten se tapahtuu?

Jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti jonkin seuraavista tutkinnoista: sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto, sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto tai sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto.

Jos ehdot täyttyvät, ota yhteyttä Matti Airolaan, matti.airola@live.fi. Jos ehdot eivät täyty, tule suorittamaan AEL:ään sähköyliasentajan tutkintoa vaikka oppisopimuksella työn ohessa.

Yhdistyksen sivut löydät osoitteesta www.samsy.fi.

Jutun koosti metallimies Eero Toivanen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr