AEL:ssä keskusteltiin 18.8.2017 muuntokoulutuksen tärkeydestä nykypäivän elinkeinoelämän vaatimuksissa. Tilaisuudessa etsittiin ratkaisuja, joilla voidaan nopeasti ja joustavasti lisä- ja muuntokouluttaa työssä olevia ja työttömiä tekniikan alan ammattilaisia ja asiantuntijoita yritysten tarpeisiin.

Tilaisuuden järjestäjän, Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistyksen INSKE ry:n puheenjohtaja Mikko Heinikoski avasi tilaisuuden kertomalla insinöörikoulutukseen liittyvistä ongelmista ja haasteista. Hän toi esille tiettyjen alojen korkean työttömyysasteen, ja toisaalta esimerkiksi rakennusalalla vallitsevan pulan osaajista. Heinikoski toivoi osallistujilta ratkaisumalleja, joilla saataisiin joustavuutta insinöörikoulutuksen pitkään kestoon sekä ammattikorkeakoulujen keskeyttämisasteen pienentämiseen.


Mikko Heinikoski

Työuran aikaista oppimista on vahvistettava, insinöörien työttömyysaste on saatava alemmas

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti puheenvuorossaan koko työuran kestävän, oman osaamisen täydentämisen tärkeyttä. Hän painotti aiemman osaamisen tunnistamisen merkitystä, jotta koulutus voi täydentää puuttuvaa osaamista. LUMA-aineet (luonnontieteet ja matematiikka) ovat tärkeä pohja teknisten alojen vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi.


Sanni Grahn-Laasonen

Insinööriliitto IL ry:n puheenjohtaja Samu Salo kertoi insinöörikoulutuksen muutostarpeista. Hän korosti muuntokoulutuksen lisäämisen tärkeyttä sekä ehdotti ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentämistä ja muuntokoulutuksen lisäämistä sen sijaan. Muuntokoulutuksella työntekijät saavat uusimman osaamisen ja ovat työnantajien käytettävissä noin vuoden kuluttua.

Muuntokoulutus on tehokas väline osaamisen kehittämiseen ja työttömyyden vähentämiseen

Muuntokoulutus on nopea ja joustava tapa kehittää ja muuntaa työvoiman osaamista työelämän tarpeita vastaavaksi. Metropolia, AEL, INSKE ry ja Insinööriliitto IL ry rakentavat yhdessä konkreettista mallia insinöörien muuntokoulutukseksi ja teknisen alan osaavan työvoiman varmistamiseksi.

Projektipäällikkö Niilo Kemppainen Metropoliasta kertoi yritysten kanssa työvoimakoulutuksena järjestetystä infrarakentamisen työnjohdon muuntokoulutuksesta. Sekä opiskelija- että yrityspalautteet koulutuksesta olivat erinomaisia. Osa opiskelijoista on jo palkattu pysyvään työsuhteeseen. Muuntokoulutus on rakennusalalla erittäin kannattava, tehokas ja edullinen koulutusmuoto, jossa yrityksen sitoutuminen on erittäin tärkeää.

Osaamisaluepäällikkö Pekka Hautala Metropoliasta ja johtaja Kari Kaihonen AEL:stä kertoivat oppilaitosten yhteistyön kehittämisestä ja yhteisestä muuntokoulutusmallista. He totesivat, että nopein tapa vastata tekniikan alan tarpeisiin on täydennys- ja muuntokouluttaa työssä olevia ja työttömiä tekniikan alan ammattilaisia ja asiantuntijoita yritysten tarpeiden mukaan.


Yleisö osallistui aktiivisesti tilaisuuteen kommentoimalla ja keskustelemalla.

Suomi tarvitsee uusiutuvaa osaamista – Kilpailukyky syntyy osaamisella

Osaaminen vanhenee ja osaamistarpeet muuttuvat. Koulutuksessa pitää ottaa huomioon nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoimatarpeessa. Opiskelijoiden aiempi osaaminen pitää tunnistaa ja säätää koulutus sen mukaan.

Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula totesi muuntokoulutuksen olevan yksi rekrytointitapa nykyisten lisäksi. Hän mainitsi erikoistumiskoulutusten olevan yksi keino vastata työelämän tarpeisiin. Ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävät koulutukset syventävät työelämässä toimineiden asiantuntijuutta, suuntaavat osaamista uudelleen sekä tukevat joustavasti uusien, nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Karhula totesi, että muuntokoulutuksen toimintamallia on kehitettävä ja yhtenäistettävä lisäkoulutukseen erikoistuneiden toimijoiden, kuten AEL:n, ja yritysten kanssa.