Niemi Palvelut ja AEL aloittivat yhteistyössä Niemen esimiesten valmennusohjelman kevättalvella 2016. Keväällä synnytettiin uudet lähiesimiesten toimenkuvat ja roolit. Syksyn mittaan on keskitytty yksilötason valmennuksiin. Esimiestyön kehittymisen tukeminen jatkuu tutkintokoulutuksella Niemen työnjohdolle ja nokkamiehille vuoden 2017 alussa.

Niemi Palvelut Oy:n ja AEL:n yhteistyö alkoi koulutustarpeiden kartoituksella. Kartoituksessa nousi esiin tarve uudistaa esimiestyötä, jonka punaisena lankana on työturvallisuuskulttuurin kehittäminen ja turvallisen palvelutuotannon tukeminen haastavassa toimintaympäristössä. Lisäksi Niemen kalusteasentajat tarvitsivat osaamisen vahvistamista, johon avuksi valikoitui toimintaa tukeva tutkintokoulutus.


Kuvassa Niemi Palvelut Oy:n johtoa, esimiehiä ja työnjohtoa.

Valmennusohjelmalla vaikuttavuutta Niemen esimiestyöhön – AEL:n työpajat ovat innostava oppimistapa

– Käynnistimme esimiesten valmennusohjelman yhteistyössä AEL:n kanssa maaliskuun puolivälissä 2016. Tämän Niemen historian laajimman valmennuksen tulevat jatkossa käymään läpi kaikki Niemiläiset esimiehet. Suunnittelimme yhdessä AEL:n kanssa kokonaisuuden, jonka käytännönläheiset työskentelymenetelmät, kuten työpajat ja niin sanotut muutospajat, on koettu innostaviksi oppimistavoiksi, kertoo Niemi Palvelut Oy:n henkilöstöjohtaja Päivi Tervapalo.

– Kevään 2016 valmennusosio painottui esimiesroolien, tehtävien ja vastuiden selkiyttämiseen. AEL:n valmentajien johdolla syntyivät uudet työnjohtajien, nokkamiesten ja projektipäälliköiden tehtävänkuvat. Syksyn 2016 esimiesvalmennuksissa on keskitytty enemmän yksilötasolle. Syksyn aihekokonaisuuksia ovat muun muassa esimiehen valmentava työskentelytapa, opastuksen ja osaamisen varmistaminen, epäkohtiin puuttuminen sekä vuorovaikutus ja palautetaidot. Meille erityisen tärkeät työturvallisuusasiat kulkevat kokonaisuutena läpi valmennusohjelman, Tervapalo jatkaa.

– Vuoden 2017 ja kevään 2018 ohjelmat täsmentyvät valmennuksen aikana Niemi Palveluiden ja osallistujien tarpeiden mukaisesti, toteaa Päivi Tervapalo.

AEL:n työpajat ovat mielekäs ja tehokas tapa oppia

– Vielä koulutuksen alussa oma tuleva toimenkuvani tuntui täysin epäselvältä. Jokaisen koulutuspäivän jälkeen se kuitenkin alkoi tuntua kerta kerralta selkeämmältä, kertoo Niemi Palvelut Oy:n työnjohtaja Jukka Sannikka.

– Koulutuksessa oli mielestäni erityisen hyvää sen toteutustapa. Työpajoissa tehtiin ja harjoiteltiin koko ajan itse. Työpajatekeminen oli omasta mielestäni huomattavasti mielekkäämpää ja tehokkaampaa kuin, että olisimme vain istuneet kuuntelemassa luennointia, Sannikka kiittelee.

– Muutaman koulutuspäivän aikana saatiin aika hyvin kasattua kaikkien osallistujien ajatuksista selkeä, uusi työnjohtajan toimenkuva. Voisin kyllä suositella tällaista koulutusta muillekin, ainakin omalla kohdalla se toimi erittäin hyvin, sanoo Sannikka.


Kuvassa Niemen johtoa, esimiehiä ja työnjohtajia työpajan tuoksinassa.

Yhtenä valmennuksen tavoitteena oli Niemiläisen esimiehisyyden vahvistaminen

Niemi Palvelut Oy:n johtamisen ja esimiestyön kehittämisen tavoitteena oli Niemiläinen esimiehisyys ja yhtenäinen toimintatapa. Tärkeänä painotuksena oli työturvallisuus ja sen kehittäminen. AEL valmensi Niemen johtoa ja esimiehiä yhtenäisen ja henkilökuntaa entisestään sitouttavan työturvallisuuskulttuurin luomisessa. AEL:n tavoitteena, vaikuttavan valmennuksen lisäksi, oli tukea myös päivittäisen työn jatkuvaa kehittämistä. Niemen esimiestyön kehittäminen jatkuu esimiehille ja nokkamiehille suunnatulla lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella. Lisäksi AEL on mukana Niemen kalusteasennusliiketoiminnan kehittämisessä järjestämällä kalusteasentajille tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valmennus on onnistunut, kun valmentajatkin oppivat

AEL näkee monia onnistumisia Niemen johtamisen ja esimiestyön kehittämisvalmennuksissa. Kaikki lähti liikkeelle asiakkaan tarpeen tarkasta kuuntelusta ja AEL:n osaamisen valjastamisesta asiakkaan tunnistamien kehittämistarpeiden auttamiseen. Valmennuksia toteuttamaan tarvittiin AEL:stä moniammatillinen tiimi, joka suunnitteli jokaisen valmennussession yhteistyössä Niemen kanssa. Onnistuneessa valmennuksessa myös valmentajat oppivat. Niemen johtamisen ja esimiestyön kehittämisvalmennus täyttää myös tämän kriteerin.

– Kokonaisuus aloitettiin marraskuussa 2015. Reilussa vuodessa olemme tehneet antoisan matkan. Matka jatkunee ainakin vuoteen 2018 asti, jolloin Niemen tutkinto-opiskelijat valmistuvat, kertoo asiakkuusvastaava Heidi Leskinen AEL:stä.


Kuvassa yhtiön perustaja Kalevi Niemi, AEL:n kouluttaja Pirkko Taipale ja istumassa (vas.) Eija Prosi-Suuperko vakuutusyhtiö LähiTapiolasta, Niemi Palvelut Oy:n henkilöstöjohtaja Päivi Tervapalo sekä toimitusjohtaja Ilpo Niemi.

Niemi® Muuttaa Kaiken

Kotimuuttojen, yritysmuuttojen ja ulkomaanmuuttojen ohella Niemi Palvelut Oy on erikoistunut logistiikka-, tapahtuma- ja messupalveluihin. Niemi Palvelut huolehtii vuosittain yli 22 000 muuttoa ja noin 35 000 muuta palveluprojektia. Niemi Palveluissa on noin 1 000 palvelutehtävien erikoisosaajaa. Toimintakeskukset sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja 1.1.2017 alkaen myös Kuopiossa. Tapahtumapalvelut-yksikkö toimii Messukeskuksessa Helsingissä.

Lisätietoja

AEL
Sari Herrala, kouluttaja, esimiesvalmennukset, 050 374 2271, sari.herrala@ael.fi
Janne Kivi, kouluttaja, työturvallisuus, 044 722 4755, janne.kivi@ael.fi
Heidi Leskinen, kehitysasiantuntija, asiakasyhteistyö, 043 825 9179, heidi.leskinen@ael.fi
Pirkko Taipale, kouluttaja, esimiestyön tutkintokoulutus, 050 394 8156, pirkko.taipale@ael.fi
Janne Nevakare, kouluttaja, logistiikan tutkintokoulutus, 043 825 9181, janne.nevakare@ael.fi

Niemi Palvelut Oy
Päivi Tervapalo, henkilöstöjohtaja, 040 124 0023, paivi.tervapalo@niemi.fi