Tampereella lokakuussa järjestettävä Painelaitefoorumi kokoaa yhteen painelaitteiden käyttäjät, tarkastuslaitoksen väen ja viranomaiset. Seminaarissa käsitellään painelaitteisiin liittyviä aiheita useasta näkökulmasta ja sen takia se onkin loistava paikka verkostoitua ja keskustella muiden asiantuntijoiden kanssa.

Painelaitelainsäädäntö antaa odottaa itseään

–  Painelaitefoorumi on aika keskeinen tilaisuus ja siellä on laaja ohjelma, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen.


Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kauppinen on yksi Painelaitefoorumin viranomaisluennoijista ja muun muassa painelaitelainsäädännön asiantuntija. Uudistettua painelaitedirektiiviä (2014/68/EU), jonka pohjalta lakia valmistellaan, on sovellettava 19.7.2016 alkaen. Mutta lainsäädäntötyö Suomessa on aikataulusta jäljessä.

– Tällä hetkellä lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä – talousvaliokunta on sen jo käsitellyt. Todennäköisesti laki valmistuu eduskunnasta joulukuun aikana. Se on tämänhetkinen oletus aikataulusta, Markus Kauppinen selventää.

Uusi laki korostaa painelaitteiden valmistajan, maahantuojan ja vastaavien toimijoiden velvoitteita. Jatkossa pitää huolehtia entistä tarkemmin, että painelaite on vaatimusten mukainen. Myyjien pitää varmistaa merkinnät painelaitteesta, ja siihen liittyvien asiakirjojen on tarvittaessa löydyttävä.

– Lain tavoitteena on, että kuluttaja tai painelaitteen ostaja voi luottaa CE-merkintään, Markus Kauppinen sanoo.

Painelaitefoorumi on ansainnut paikkansa asiantuntijoiden kokoontumispaikkana

Painelaitefoorumi on asiantuntijaseminaari, joka on tarkoitettu teollisuuden ja voimalaitosten painelaitteiden parissa työskenteleville kunnossapitäjille, käytönvalvojille, tarkastajille ja alan asiantuntijoille. Foorumin taustalla ovat teollisuuden kouluttaja AEL sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint.

 – Järjestäjien yhteistyöllä palvellaan Suomen teollisuutta parhaiten, sanoo koulutusasiantuntija Matti Niemelä, joka järjestää kunnossapito- ja painelaitekoulutusta AEL:ssä.

Niemelä suosittelee lämpimästi painelaitealan ihmisille seminaariin osallistumista. –Painelaitefoorumissa on esillä paljon käytännön keissejä ja soveltamisohjeita, hän kertoo. – Myös standardien muutokset ovat esillä, Niemelä jatkaa.


AEL:n koulutusasiantuntija Matti Niemelä

Esimerkkejä pulmallisista painelaitteista

Niemelä mainitsee tilanteen, jossa yrityksellä on vaarallista kemikaalia. Esimerkissä kemikaali menee putkessa, jossa on painetta. – Tässä tapauksessa on vaikea tietää toimitaanko kemikaali- vai painelaitesäädösten mukaan, sillä rajanveto on vaikeaa, sanoo Niemelä.

– Ongelmia saattaa syntyä myös siitä, kun tilaaja tilaa jotain, valmistaja valmistaa, ja vasta myöhemmin selviää, mihin käyttöön tuote on tulossa.  Tällöin tuote ei välttämättä täytäkään kaikkia tarvittavia vaatimuksia, Niemelä toteaa.

– Ennen hyväksytettiin kaikki asiat ensin viranomaisilla, ja vasta sitten aloitettiin tekeminen. Nykyään toimitaan toisin päin: ensin tehdään ja sitten tulee käyttöönottotarkastus, jossa viranomaiset varmistavat, että kaikki on niin kuin pitää, Niemelä kertoo.

Uusi toimintatapa saattaa aiheuttaa hämminkiä, varsinkin jos kaikki osapuolet eivät tunne painelaitteisiin liittyviä säädöksiä. – Ongelmia tulee myös siitä, että lainsäädäntö ei ehkä aina ole niin selkeää kuin toivottaisiin, Niemelä sanoo.

Muun muassa näistä syistä on tärkeää, että ihmiset tulevat keskustelemaan asioista kollegoidensa kanssa ja verkostoitumaan tapahtumaamme. – Tulevat hakemaan viimeisimmän tiedon asiantuntijoilta, Niemelä tähdentää.

Messut ja seminaari samalla reissulla

Tilaisuus järjestetään Energia 2016 -tapahtuman yhteydessä Tampereella. Messuilla ihmiset liikkuvat. Paikalla on oikeanlaista kohderyhmää, eli voimalaitosten ja energialaitosten sekä prosessiteollisuuden ihmisiä, joille painelaiteasiat kuuluvat. – Tarjoamme kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Asiakas voi sekä käydä messuilla että osallistua koulutustilaisuuteen, täsmentää Matti Niemelä.

Painelaitepäivät ja painelaitefoorumi – mitä eroa ja mitä yhteistä?

Aiemmin AEL ja Promaint järjestivät kumpikin omia painelaiteseminaareitaan. Nyt alan koulutustarjonta on niputettu yhtenäiseksi koulutusohjelmaksi.

– Painelaitepuolen asiantuntijakenttä kapea. Samat ihmiset kävivät luennoimassa molempien tahojen järjestämissä tilaisuuksissa, kertoo Matti Niemelä. Nyt alan koulutustarjonta löytyy yhdestä paikasta.

Matti Niemelä on pitkän linjan painelaitemies

Matti Niemelä on toiminut kunnossapito- ja painelaiteasioiden parissa jo kolmattakymmenettä vuotta.

Vuonna 1993 AEL osti Inskon liiketoiminnan ja Matti Niemelästä tuli AEL:läinen. Hän siirtyi vielä samana vuonna Kunnossapitoyhdistys Promaintin leipiin, jossa toimi aina tammikuuhun 2015 saakka.

Tammikuussa 2015 Kunnossapitoyhdistys Promaint ja AEL solmivat yhteistyösopimuksen, jossa Promaintin koulutustoiminnan käytännön kehittämis- ja järjestämisvastuu siirtyi AEL:lle. Samassa sysäyksessä tuli Matti Niemelästä uudelleen AEL:läinen.

Lisätietoja

Lisätietoja seminaarista saat Matti Niemelältä, 043 825 9177, matti.niemela@ael.fi.

Ilmoittaudu mukaan!

Varmista paikkasi seminaarissa, ilmoittaudu Painelaitefoorumi-sivulla.