Alkamassa on YVL-rakennetarkastus. Paikalla pyörii työnjohtaja ja nuori, kaunis nainen. Työnjohtaja valittelee kovaan ääneen, kun viranomaisia saa aina odotella. Työnjohtajan ilme on vähintäänkin hämmästynyt, kun nuori nainen kurkistaa pumpun takaa ja kertoo viranomaisen olevan jo paikalla.

Tämä tarina kertoo IWI-koulutuksessa olevan Niina Keron työhistoriasta ja työtehtävistä. Mitä tapahtuu, kun vastassa ei olekaan 50-vuotiasta kravattimiestä, vaikka viranomaisasioilla ollaankin!

Niina Kero, 32, on filosofian maisteri, matematiikan ope ja konetekniikan insinööri, energia/ympäristötekniikka.

 

Haalarit vaihtuivat siisteihin sisävaatteisiin

Niina Kero työskentelee painelaitteiden tarkastusinsinöörinä DEKRA Industrial Oy:ssä. Hänen tämänhetkinen, ja oikeampi tittelinsä on YVL-tarkastaja (AIO), ja toimipisteensä Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokset. Lyhenne AIO (Authorized Inspection Organisation) on yleisesti käytössä STUK:n YVL-tarkastuksiin auktorisoimilla tarkastuslaitoksilla. – Olen siis taas joutunut pitkin hampain vaihtamaan suloisesti öljyltä tuoksuvat, likaiset haalarit ydinvoimalaitoksen puhtaisiin laitoskäytäviin ja toimistopöydän tuoliin, Niina toteaa.

Niina on external resource DEKRA Inspection Oy:lle, joka on säteilyturvakeskuksen auktorisoima ydinvoimalaitosten tarkastuslaitos (AIO). DEKRA Inspection Oy:n voimassa oleva auktorisointi kattaa turvallisuusluokat 2 ja 3. Niinan pätevyys riittää korjaus- ja muutostöiden rakennetarkastuksiin turvaluokassa 3. Vaatimukset AIO-tarkastajalle ovat melko kovat. – Koska toimimme viranomaisasemassa, on YVL-ohjeen E.1-liitteen B-lista pitkä koulutuksen, teknisen osaamisen ja säädösten tuntemuksen osalta, Niina kertoo.

Kirittävää riittää, mutta oppimishalu on kova

Ydinvoimamaailma on yleensä miesten, alallaan kokeneiden konkareiden. Niina tunnustaa, että kirittävää on paljon, mutta toisaalta näkökulma tavallaan vähän alavinkkelistä tekee hänen mielestään kommunikoinnin asiakkaiden kanssa joskus myös vaivattomammaksi. – Vaikka kyse onkin viranomaisasioista, jää turha jäykistely pois, kun vastassa ei ole kravattia ja 50 vuotta tiukkaa asiaa, Niina lisää.

– Aiemmin, esimerkiksi kokousten alussa, minulta kyseltiin kahvitarjoilusta ja mahdollisuudestani hoitaa hotellivarauksia, koska vastapuoli ei ymmärtänyt millä asialla kokoushuoneessa pyörin. Vielä tänä kesänä, tehdessäni rakennetarkastusta, paikalle osunut työnjohtaja valitteli kovaan ääneen, kun viranomaisia saa aina odotella. Hänen ilmeensä oli vähintäänkin mielenkiintoinen, kun kurkistin pumpun takaa ja kerroin viranomaisen olevan jo paikalla, Niina nauraa.

Nykyisen työn haasteet ja miksi IWI-koulutus

Niinan nykyinen työ on juuri niin haastavaa ja vastuullista kuin viranomaistehtävien voi kuvitella olevan. Aiemmasta koulu- ja työtaustasta on toki hyötyä. Tarkastuksia koskevat vaatimukset ja käytännön rakennetarkastuksen tekeminen ovat hallussa, kuten myös perustiedot ydinvoimalaitosten laitteista ja rakenteista. Myös standardit, painelaitedirektiivi ja erityisesti YVL-ohjeet on tunnettava. Samoin hitsauksen ja materiaalien tuntemusta vaaditaan. Vaikka tarkastajan uraa on takana jo pitkälti, ei vaurioiden ja ongelmien taustoista ja syntymekanismeista voi koskaan tietää liikaa.

– IWI-C-koulutus täydentää hitsauksen ja materiaaliopin teorialla aiempaa työssä saamaani kokemusta, ja tuo toki varmuutta ja osaamista korjausten yms. soveltuvuuden arviointiin. Tavoitteeni on IWI-koulutuksen jälkeen saada myös korjaus- ja muutostöiden suunnitelmien hyväksymispätevyys turvaluokkaan 3, Niina sanoo.

– AIO-tarkastajan työhöni kuuluu ennen rakenteen, esimerkiksi painelaitteen korjaustyön, lopullista tarkastusta käydä läpi kaikki tarvittavat dokumentit ja niiden asianmukaisuus. Ajoittain kielitaidostakin on hyötyä, esimerkiksi, kun käydään läpi toimittajilta ympäri maailman tulevia materiaalitodistuksia, tai yritetään setviä ulkomaisen toimittajan kanssa suomalaisia ydinvoimasäädöksiä. Kohteen fyysinen tarkastus on silmämääräinen, ja siihen voi liittyä painekoe. Jos kaikki on kunnossa, voi kohteelle antaa käyttöluvan. Itse pidän siitä, että olen rakennetarkastuksissa usein mukana jo ennen varsinaista viimeistä silmäystä. Asiakas saattaa usein kysyä mielipidettä tai neuvoa jo korjaustöiden suunnitteluvaiheessa, jotta työ saadaan vietyä läpi mahdollisimman sujuvasti, myös säädökset koko ajan huomioiden, Niina kertoo.

Niinan matka nykyiseen työhön

Niina Kero on toiminut 10 vuotta tarkastusalalla, apulaisena, sihteerinä, tarkastajana sekä tarkastusten koordinoijana seisokeissa. Vuonna 2005 hän oli ensimmäisen kerran NDT-pöytäkirjoja kirjoittamassa Polartestilla Kilpilahden jalostamon suurseisokissa. Sen jälkeen hän toimi lyhyissä seisokeissa NDT-harjoittelijana Kilpilahdessa.

– Öljynkatkuinen jalostamo vei mukanaan, ja vaikka valmistuin matematiikan ja fysiikan opettajaksi, jäivät opetustunnit melko vähäisiksi, Niina toteaa.

Vuodesta 2007 Niina toimi lähinnä painelaitteiden ja niiden osien NDT-tarkastajana ja seisokkitarkastusten koordinoijana samaisilla laitoksilla. Niinhän se menee, että jos ei itsellä ole pätevyyksiä, sitten koordinoidaan, hän naurahtaa.

Insinööriksi valmistumisen jälkeen 2011–2014 Niina oli laitehuollon esimies DEKRA Industrial Oy:n pääkonttorilla. Seikkailunhalu vei vuonna 2014 Ranskaan, jossa hän oli vajaan parin vuoden ajan Advanced NDT developer (DEKRA Industrial SAS). Nyt Niina on takaisin Suomessa ja tarkastusinsinöörinä painelaitepuolella toukokuusta alkaen.

Mikä on alalla tärkeää ja ajankohtaista?

– Standardit ja niiden perässä pysyminen, Niina vastaa. – Esimerkiksi uudessa PEDissä viitataan paljon ja on tehtävä paljon tulkintoja. Säännökset hitsauksessa, ja YVL-ohjeiden päivitys ja suuremmat vaatimukset ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. Tarvitaan AI tai STUK hyväksymään suunnitelmia. Omatarkastuslaitos voi hoitaa EYT-laitteet edelleen itse, hän jatkaa.

Niina Kero on ollut tyytyväinen koulutuksiin

Niina on käynyt AEL:ssä monia kursseja. – VT2, Pintamenetelmät 2, RT 1 ja ULA 1 – sekä painelaiteseminaareja. Hitsausprosessikohtaisia harjoituksia saisi olla myös IWI-koulutuksessa, Niina toivoo.

– IWI-koulutuksesta on jo nyt ollut hyötyä, toteaa Niina tyytyväisenä. – Kaksi viikkoa on mennyt, tutuiksi ovat tulleet prosessit ja materiaalitekniikka. AEL:n luennoijat ovat oman alansa asiantuntijoita, mikä tekee koulutuksesta käytännönläheistä ja konkreettista. Teoriaakin luennoivalla on vahva, usein vuosien ellei vuosikymmenten, kokemus aiheesta myös käytännön työssä. Sen huomaa luentojen laadusta, Niina kiittelee. AEL ja Dekra tekevät yhteistyötä myös IWI koulutuksessa, sillä rikkovan aineenkoetuksen harjoitukset pidetään DEKRAn tiloissa Turussa.

Dekrassa on hyvä olla töissä

– DEKRA on työnantajana erityisesti luotettava, Niina antaa tunnustusta. – Itse olen käytännössä ollut koko työelämäni Polartestin, ja myöhemmin DEKRAn palveluksessa. Aina on työtä ollut tarjolla tutulle tekijälle ja ideoista on keskusteltu avoimesti. Minunkin työtehtäväni ovat yrityksen sisällä olleet melko laidasta laitaan ja vähän luoviakin ratkaisuja on joskus tehty. Vai miltä kuulostaa työura yrityksen sisällä NDT-tarkastajasta laitepäälliköksi ja Ranskan kautta ydinvoimalaitokseen viranomaistarkastuksiin? Vähän lisää koulutusta ja perehdytystä kollegoilta, ja hyvin kaikki onnistuu, Niina tiivistää.

 

Eero Toivanen
IWI Koulutuspäällikkö
AEL, teollisuus
eero.toivanen@ael.fi

Niina Kero
filosofian maisteri, YVL-tarkastaja (AIO)
DEKRA Industrial Oy
niina.kero@dekra.fi