AEL on tehnyt Motonetin kanssa yhteistyötä varaosamyynnin kouluttamisessa jo vuodesta 2009. Syksyllä yhteistyö jatkuu mallilla, jossa AEL kouluttaa Motonetille 25 uutta varaosamyyjää. ELY-keskus osallistuu koulutuksen rahoitukseen, jolloin koulutus on yritykselle hyvin edullista.

Osaavista varaosamyyjistä on pulaa

Motonetin omistavan Broman Group Oy:n henkilöstön kehittämispäällikkö Jukka Smolander kertoo, että Motonetiin tarvitaan osaavia varaosamyyjiä, mutta tehtävään soveltuvia henkilöitä ei tällä hetkellä löydy riittävästi.  Tästä syystä he päätyivät kouluttamaan alalle uusia osaajia ja tarjoamaan työpaikkoja tulevaisuuden tekijöille.

– Kouluttamalla voimme opettaa työtapamme ja kulttuurimme opiskelijoille jo alusta alkaen. Näin molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä pitkällä tähtäimellä, Smolander täsmentää.


Henkilöstön kehittämispäällikkö Jukka Smolander.

Ammattilaiset suunnittelevat koulutusten sisällöt

AEL:n kehitysasiantuntija Markku Rekinen kertoo, että koulutus on neljän kuukauden mittainen ja suunnattu työttömille työnhakijoille. – Koulutukseen valitut henkilöt oppivat varaosamyyjän perustaidot sekä lähiopetusta että työssäoppimista käsittävässä koulutuksessa, Rekinen kertoo. Koulutukseen kuuluva työssäoppiminen tapahtuu Motonetin varaosamyymälöissä.

Rekisen rooli on toimia yhteyshenkilönä Motonetin ja AEL:n välillä varsinkin koulutuksen valmisteluvaiheessa. Hän kokoaa AEL:stä sopivat osaajat, ja etsii heidän kanssaan juuri Motonetin tarpeisiin sopivat koulutussisällöt. – Motonetin koulutuskokonaisuuden sisältöä ovat minun lisäkseni meiltä olleet miettimässä johtaja Jarkko Paananen, johtaja Kari Kaihonen, koulutuspäällikkö Rainer Paloniemi, koulutussuunnittelija Satu Heinonen sekä kouluttaja Minna Forsman, Markku Rekinen avaa koulutuksen valmisteluvaihetta.

Kehitysasiantuntija kulkee rinnalla

Kehitysasiantuntija tuntee AEL:n tarjonnan ja palvelut, sekä niiden tuomat hyödyt. – Yritysmaailmassa ei ole suoraan tietoa eri koulutusmahdollisuuksista tai niiden rahoituksesta. Meidän tehtävä on kertoa mahdollisuuksista yrityksen koulutuspäättäjille, kertoo Rekinen.

Käymme yrityksissä keskusteluita, joilla etsimme ratkaisuja kunkin yrityksen tarpeisiin. – Aina asiakas ei edes tiedä, että heillä on tarve koulutukselle – heillä saattaa olla vain joku ongelma ratkaistavanaan, lausahtaa Rekinen. – Eräskin yritys ilmoitti, että ei heillä ole tarvetta koulutukselle. Keskustelun jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että he eivät löydä ammattitaitoista työvoimaa, jolloin heille sopi samanlainen rekry-koulutusmalli kuin Motonetille.

Myös Motonetin koulutustarve tuli esiin muissa keskusteluissa. – Motonetin omistaja, Broman Group, on AEL:n asiakas. Minä toimin siellä asiakasvastaavana eli kuljen rinnalla ja autan ratkaisemaan henkilöstön osaamiseen liittyviä koulutustarpeita. Olen mukana heidän ohjausryhmäpalavereissa ja siellä keskusteluissa kävi ilmi, että Motonetillä olisi tarvetta rekrytoida väkeä, mutta sitä on hankala löytää, Rekinen kertoo. – Tämän kuultuamme ehdotimme, että asia voitaisiin hoitaa Rekry-koulutuksella, sillä sen tyyppisen koulutuksen rahoitusratkaisu sopisi hyvin heidän tilanteeseensa, Rekinen jatkaa. Tämä on hyvä osoitus siitä, miten AEL:n asiakasvastaavan palvelut auttavat yrityksiä tehostamaan toimintaansa.


Kehitysasiantuntija Markku Rekinen istuu auton ratissa 45 000 kilometriä vuodessa. – Puolet tästä määrästä on asiakaskäyntejä, hän naurahtaa.

Varaosamyyjän perehdytyskoulutus ei ole pussinperä

Varaosamyyjän perehdytyskoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käynyt työllistyy Motonetiin. Siksi koulutukseen valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla on valmiudet myyjän ammattiin.  – Autoalan tekninen osaaminen on hyödyksi mutta ei välttämätöntä. Meille tärkeintä on, että työntekijämme asenne on kohdallaan, kaiken muun voi oppia. Oma motivaatio ja kiinnostus ovat avainasemassa aina työelämässä, sanoo Smolander.

Koulutukseen valinnassa kiinnitetään huomiota myös siihen, että hakija on kiinnostunut asiakaspalvelutehtävistä ja tulee toimeen ihmisten kanssa.  Myös suomen kielen osaaminen on välttämätöntä.


Henkilökuntaa Motonetin varaosatiskillä.

Varaosamyyjän perehdytyskoulutuksen jälkeen opintoja voi halutessaan jatkaa myös eteenpäin. – Seuraava looginen steppi voisi olla Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä. Siitä voi edetä Varaosamyyjän ammattitutkintoon ja sen jälkeen vielä esimiestutkintoihin, kuten esimerkiksi Lähiesimiehen ammattitutkintoon, Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkintoon tai Johtamisen erikoisammattitutkintoon, luettelee Rekinen AEL:n jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Työnantajan haasteena diginatiivi kännykkäsukupolvi

– Teollisuuden alan yrityksissä kulkiessani olen kuullut, että nykynuoriso ei osaa enää tehdä käsillään mitään. Aiempi moponrassaussukupolvi oli hyvinkin kätevää käsistään, mutta nykyisellä kännykkäsukupolvella on selvästi heikommat kädentaidot ja tekninen ongelmanratkaisukyky. Se on käsityötaitoja vaativien ammattialojen työnantajille haaste, toteaa Rekinen.

Lisätietoja

Markku Rekinen, AEL, kehitysasiantuntija, asiakkuudet, markku.rekinen@ael.fi, 050 369 5498

Jukka Smolander, Broman Group Oy, henkilöstön kehittämispäällikkö, jukka.smolander@bromangroup.fi, 040 319 0004

Lue lisää

Yrityksen osaamisen kehittäminen tutkinnoilla

Autoalan perustutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto 
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto