AEL Oy ja Koulutuspalvelu Vaurio auttavat Toyota-autokorjaamoja tehostamaan prosessin läpimenoa Lean-ajattelun ja simuloinnin avulla. Toyotan tavoitteena on tuottaa asiakkaalle laadukas ja nopea palvelukokemus.

Asiakkaan odotusajan lyhentäminen

Jatkuva parantaminen, ”Kaizen”, on Toyotan perusarvo ja Lean-ajattelun keskeinen periaate. Lean-ajattelu siivittää myös AEL:n ja Toyota Service Managementin (TSM) yhteistyötä. Nykytilanne selvitettiin tekemällä syvällinen prosessitutkimus. Koko korjaamoprosessi ja työnkulun virtaus käytiin läpi vaihe vaiheelta. Prosessivaiheet, siirtymät ja odotusajat mittaroitiin ja läpimenoajat kellotettiin.

Toyotalla TSM:sta ja varaosapalveluista vastaava Jouko Ryynänen korostaa erityisesti kahta kehittämiskohdetta: ”asiakkaan odotusajan lyhentäminen ja kuormituksen tasaisuuden parantaminen työvaiheitten välillä”. Korikorjauksissa autokohtaisesta korjaamoajasta jopa 49 % voi olla odottelua eri työvaiheiden välillä. Lean-tuotannossa on tärkeää kaikkien osaprosessien systemaattinen toiminta ja saumaton yhteistyö. Tasainen virtaus parantaa prosessin läpimenoaikaa ja vähentää turhaa odottelua.


Jouko Ryynänen, Toyota

”Kävelyä (korjaamoprosessi) tulee uskomattoman paljon, jopa 7000 - 8000 askelta työvuoron aikana”, lisää AEL:n koulutusasiantuntija Kari Kaaja. Tavoitteena ei ole juosta nopeammin, vaan kävellä lyhempiä matkoja.


Kari Kaaja, AEL

Toyotan varaosalogistiikka on viritetty huippukuntoon, oma varaosapalvelu ja nopea toimitus luovat lisäarvoa asiakkaalle. ”Toyotan varaosista 96 % pystytään toimittamaan tilausta seuraavana päivänä”, sanoo Jouko Ryynänen.

Läpimenoajan parantaminen ilman työmäärän lisäystä

Lean-simulointipelin avulla tiimit herätettiin itse ajattelemaan, millaisella tekemisellä ja valinnoilla esiin nousseet muutostarpeet saadaan korjattua. Simulointipeli rohkaisi tekemään erilaisia kokeiluja ja prosessimuutoksia. Pienin askelin etenemällä muutosten vaikutukset pystytään havainnoimaan nopeasti. Simulointi auttaa Lean-toiminnan jalkauttamisessa.

Simuloimalla tehtyjen parannusten avulla korjaamoprosessin mutkia saatiin suoristettua. Muutosten ansiosta läpimenoaika parani ja kiire väheni. ”Simulointi auttaa konkreettisesti havainnoimaan, miten pienillä muutoksilla voidaan saada näkyviä parannuksia aikaan”, tiivistää Kari Ronkainen Toyotalta. Lean-vauriokorjauspelin Toyotalle kehittivät Kari Kaaja AEL:stä ja Riku Kangastie Koulutuspalvelu Vauriosta, molemmat toimivat myös valmennusryhmän kouluttajina.


Kari Ronkainen, Toyota

Toyota Tammer-Auton asiakastyytyväisyys parani

AEL ja Koulutuspalvelu Vaurio aloittivat yhteistyön Toyota Tammer-Auton kanssa noin 1,5 vuotta sitten. Kehitystyö on vienyt toimintaa hyvään suuntaan; laatu, asiakastyytyväisyys ja tuottavuus ovat parantuneet. Asiakastyytyväisyys on Vakuutusyhtiö Ifin mittauksen mukaan kiitettävällä tasolla.

”Prosessitutkimuksella saimme esiin tärkeitä havaintoja kehitystyötä varten. Olemme pystyneet vähentämään sekä työvaiheiden välisiä odotusaikoja että auton viipymäaikaa korjaamolla. Lean-simulointipeli auttoi konkretisoimaan, miten eri työvaiheiden sujuvuus ja resursointi vaikuttavat läpimenoaikaan. Havaitsimme myös, miten isojen ja pienten töiden oikea ohjaus ja vaiheistus vaikuttavat läpimenoon”, sanoo huoltopäällikkö Martti Huttunen Tammer-Autosta, ja lisää suosittelevansa AEL:n sparrausta ja Lean-kehitystyötä kaikille Toyota-korjaamoille, ”kehityksestä seuraa pelkkää hyvää”. Yhdessä kehittäminen on luonut työyhteisöön hyvän kehittämisen ilmapiirin. Toyota Tammer-Autossa Tampereella työskentelee 92 henkilöä.


Atso Sairanen ja Martti Huttunen (oik.), Toyota Tammer-Auto.

Lisätietoja

AEL
Kari Kaaja, koulutusasiantuntija, puh. 040 935 2794, kari.kaaja@ael.fi
Kari Kaihonen, yrityspalvelujen johtaja, puh. 040 764 7960, kari.kaihonen@ael.fi

Toyota
Martti Huttunen, huoltopäällikkö, puh. 03 2440 3555, martti.huttunen@toyotatampere.fi
Jouko Ryynänen, Senior Manager, puh. 09 8518 2438, jouko.ryynanen@toyota.fi

Teksti: Ella Heimonen, Yritysviestintä INFORM