Turengin jäätelötehtaalla, entisen Nestlen, nykyisen Froneri Finland Oy:n varastossa käsitellään aromi- ja väriaineita, erilaisia pesukemikaaleja ja -kontteja, rikkihappoa, palavia nesteitä ja kuivajäätä. Käytännössä vaarallisia aineita kuljetetaan autosta varastoon, varastosta niiden käyttöpaikkaan. Käytön jälkeen ne toimitetaan eteenpäin jätteenkäsittelylaitokselle.

 


Vaarallisten aineiden koulutuksen osallistujat käyvät yhdessä kouluttajan kanssa läpi, miten asiat on hoidettu heidän varastossaan.

 

Turengin jäätelötehtaalla koulutetaan henkilökuntaa säännöllisesti osaamisen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Esimerkiksi marraskuussa AEL järjesti varaston trukkikuskeille räätälöidyn Vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus -koulutuksen, joka vastasi suoraan varaston käytännön tarpeisiin.

– Olemme aina olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että AEL:n koulutukset ovat erittäin ajankohtaisia ja sisältävät päivitettyä tietoa, sanoo Froneri Finland Oy:n vuoropäällikkö Sale Suvanto toimivasta koulutusyhteistyöstä.

 


Vuoropäällikkö Sale Suvanto.

 

Tärkein syy kouluttautumiseen on työturvallisuus. Lisäksi vastuut, pakkaukset ja merkinnät on tarkkaan määrätty lainsäädännössä.  – Riskit kasvavat, jos ei tunne merkintöjä tai varoituslipukkeita, sanoo AEL:n kouluttajana toimiva Pekka Moilanen Pirkanmaan liikenneopisto Oy:stä.

Koulutuksen käytyään kaikki osaavat toimia lain mukaan eivätkä aiheuta vaaraa itselle tai muille.

Työntekijöiden kouluttamisen kustannukset voi ja kannattaa optimoida

Aiemmin jäätelötehtaalta on lähetetty AEL:n trukkiperehdyttäjäkoulutukseen kolmen vuoden välein kolme henkilöä. Myös vuoropäällikkö Sale Suvanto on käynyt tällaisen koulutuksen, sillä hän on toiminut aiemmin trukkiperehdyttäjänä. 

– Laskimme koulutuksen kustannuksia ja päädyimme ehdottamaan AEL:lle, että koulutus tuotaisiinkin meille, jolloin säästäisimme majoitus- ja muissa sivukuluissa, Suvanto kertoo. – Nyt saamme enemmän ihmisiä samaan koulutukseen, hän toteaa.

 


Turengin jäätelötehtaan varastossa on todella siistiä.

 

– Omissa tiloissa pidetystä koulutuksesta on se hyöty, että voimme helposti lähettää koulutukseen varastomiesten lisäksi myös tuotannon vuoroesimiehiä. He eivät tee varastomiehen töitä käytännössä, mutta koulutuksessa he saavat käsityksen siitä, miten työ tehdään, jolloin he osaavat valvoa sitä. Koulutus auttaa myös esimiestä ymmärtämään, tehdäänkö työt varastossa sääntöjen mukaan ja turvallisesti, selventää Sale Suvanto tyytyväisenä omissa tiloissa pidetyn koulutuksen etuja.

– Lisäksi yrityskohtaisesti toteutetussa koulutuksessa on ollut järkevää se, että koulutus räätälöidään meidän tiloihimme. Mielestämme on ollut tehokasta, että trukin käsittely opetetaan juuri siinä tilassa, missä sitä tullaan jatkossakin tekemään, Sale Suvanto sanoo.

Koulutus on jatkuva prosessi

Turengin jäätelötehtaalla kaikille työntekijöille tehdään osaamismatriisi. Siitä nähdään, minkälaista osaamista kenelläkin täytyy olla ja sen pohjalta tehdään koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa koordinoi koulutuspäällikkö ja osastopäälliköt vastaavat sen toteuttamisesta. Esimerkiksi turvallisuuspäällikön tehtävä on huolehtia, että turvallisuusalan koulutukset tulevat käydyksi jokaisella osastolla, jolla niitä tarvitaan.

Koulutukseen lähetetään henkilökuntaa osastoittain. – Kun olin logistiikan osastopäällikkönä, niin vastasin oman osastoni kouluttautumisesta itse, kertoo Sale Suvanto.

 


Asian äärellä.

 

– Saamme työntekijöiden työpanoksen tänne meille ja tarjoamme vastineeksi heille työkaluja sen tekemiseen eli koulutuksen kautta tulevaa osaamista, kiteyttää Sale Suvanto Turengin jäätelötehtaan koulutusideologiaa.

– Koulutus lisää sitoutumista ja työmotivaatiota. Olemme monesti huomanneet, että koulutuksen jälkeen työntekijät ovat itsevarmempia ja uskovat omaan tekemiseensä enemmän, Sale Suvanto kertoo.

Koulutukset räätälöidään Turengin jäätelötehtaan tarpeisiin sopiviksi

– Tämän päivän koulutuksessa olemme vakioaiheiden lisäksi käsitelleet siirtoasiakirjamerkintöjen tekemistä, kertoo liikenneopettajana vuodesta 1990 toiminut Pekka Moilanen.

 


Pekka Moilanen.

 

Siirtoasiakirjamääräykset tulevat jätelain puolelta ja niitä noudatetaan silloin, kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä. Kuljetettava aine voi olla esimerkiksi metanolia, jota on käytetty jossain tuotannossa ja se on sotkeutunut jonkun muun aineen kanssa. Sotkeutuessaan se muuttuu vaaralliseksi jätteeksi, joka täytyy luovuttaa jätelain mukaan sellaiselle toimijalle, jolla on vaarallisten jätteiden käsittelylupa.

Koulutuksesta konkreettista hyötyä työntekijöille ja sitä kautta yritykselle

– Tärkein tänään saatu oppi on ollut ymmärtää aineiden vaarallisuus. Mitä voi sattua, jos erilaiset kemikaalit pääsevät reagoimaan yhdessä, tiivistää koulutukseen osallistunut varastopäällikkö Pauli Laakso.

– Normaalioloissa varastolla on turvallista, eikä siellä välttämättä ymmärrä, että mitä voi tapahtua, jos joku meneekin pieleen. Ei sitä aina usko, kun joku sanoo, että varokaa tuota, voi käydä näin ja näin. Mutta tuossa kun katsottiin videolta, miten ne oikeasti räjähtää, niin tuli hyvin konkreettisesti vaarat selville, vuodesta 2000 alkaen talossa työskennellyt Pauli Laakso kertoo.

 


Vasemmalta varastomies Arto Pirttilä, varaston esimies Juha-Matti Myssylä ja varastopäällikkö Pauli Laakso.

 

– Olen ollut 36 vuotta talossa samoissa tehtävissä, kertoo varastomies Arto Pirttilä.  – Uutta tässä työssä tulee koko ajan, kun numerosarjat ja nimikkeet muuttuvat byrokratian takia. Työn periaate sen sijaan ei muutu mihinkään, Pirttilä toteaa jämäkästi.

Vaarallisten aineiden koulutus oli Turengin jäätelötehtaan trukkikuskeille tarkoitettu täsmäisku. – Kun meille tulee tavaraa, on tärkeää osata katsoa, että rahtikirjoissa on oikeat merkinnät. Täytyy osata myös katsoa, että lähtevässä tavarassa on oikeat merkinnät, Pauli Laakso kertoo.

– Vaaralliset aineet ovat aika pieni osa työtämme, jos vertaa koko tavaramäärään, mutta silti on todella tärkeää tuntea niihin liittyvät asiat hyvin työturvallisuuden vuoksi, Laakso sanoo.

Joustavassa organisaatiossa työt sujuvat

Turengin jäätelötehtaan varasto on jaettu kahteen osaan ja kummallakin puolella on oma esimies. Esimiehet tuuraavat tarvittaessa toinen toistaan. 

– Tuuraamisen takia voi tulla tilanteita, jossa minä hoidan Pauli Laakson tehtäviä tai toisinpäin, kertoo Juha-Matti Myssylä, varaston esimies pakkasvaraston puolelta. – Siksi minäkin olen mukana tässä koulutuksessa, hän kertoo.

– Jätteiden merkintöjen tekeminen oli minulle uutta, sillä sitä minun ei ole tarvinnut itse aiemmin tehdä. Nyt minulla on valmiudet siihenkin, Myssylä kertoo tyytyväisenä. – Tämä oli tosi sopiva koulutus ja vastasi odotuksia, hän toteaa.

 


Laboratorio- ja happojätteen varastoinnin tarkastus.

 

Nestlestä tuli Froneri Finland Oy

Meistä tuli muutama viikko sitten uusi firma, Froneri Finland Oy, joten emme vielä ihan tarkkaan tiedä, mitä meiltä nyt vaaditaan, kertoo Sale Suvanto tehtaan koulutusasioiden suunnittelusta. – Nyt loppuvuoden aikana kuitenkin tarkemmin selviää, miten me tätä jäätelöä tehdään jatkossa, hän sanoo.

Riippumatta yrityksen nimen muutoksesta, Turengin jäätelötehtaalla painotetaan sitä, että turvallisuudesta ei tingitä.

– Korostamme sitä, että kun tulee jokin tavallisuudesta poikkeava juttu, kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, miten se on järkevää tehdä turvallisesti, lopettaa Sale Suvanto.

Lisätietoja

Logistiikan kouluttaja Janne Nevakare, AEL, janne.nevakare@ael.fi, 043 825 9181
Vuoropäällikkö Sale Suvanto, Froneri Finland Oy, sale.suvanto@fi.nestle.com, 0400 589 760

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen -koulutus