AEL on osaava yhteistyökumppani kunnossapidon koulutuksessa

Asiakkaan osaamisen kehittäminen on yksi osa Empowerin käynnissäpitoasiantuntija Sanna Sihvolan työtä. Kun Tuula Häsä Stora Enson Inkeroisten tehtaalta on AEL:ssä antamassa Kone- ja metallialan perustutkinnon näyttöä, toimii Sihvola tutkintotilaisuudessa työntekijän edustajana. – AEL on todella toimiva ja osaava yhteistyökumppani, Sihvola toteaa.

Motiivina oppiminen

Tuula Häsä opiskelee kunnossapitoa, jotta pystyisi tekemään itsekin pieniä korjauksia, eikä hänen tarvitse aina pyytää mekaanikkoa paikalle jokaisen pienen asian takia. Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja, on ensimmäinen osaamisen taso kunnossapidossa.

Työelämäyhteistyö auttaa koulutuksen kehittämistä

Kone- ja metallialan perustutkinnosta AEL:ssä vastaava Janne Kivi sanoo, että AEL:lle on tärkeää päästä tutkintoasioissa tekemisiin erilaisten yritysten kanssa. – Silloin saamme myös tänne meille viimeisintä tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu ja sen avulla voimme kehittää koulutusta, toteaa Kivi.

 Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja

Katso video

Kysyimme sekä Sanna Sihvolalata että Tuula Häsältä kokemuksia Kone- ja metallialan perustutkinnon heille itselleen että heidän työnantajilleen tuomista hyödyistä.

Lisätietoja

Kouluttaja Janne Kivi, 044 722 4755, janne.kivi@ael.fi

Kysy lisää