Mölnlycken Mikkelin tehtaan salaisuus: koulutus

AEL:n kouluttaja Heikki “Jussi” Heimo sanoo, että Mölnlycken Mikkelin tehdas panostaa esimerkillisesti aikaa osaamisen kehittämiseen.

 

Sairaala- ja haavanhoitotuotteiden valmistajalla Mölnlyckellä on 15 tehdasta ympäri maailman, mutta konsernin strategiassa Mikkelin tehdas on noussut ehdottomaan kärkeen.

Mölnlycke on julkaissut yli 60 miljoonan euron investointiohjelman juuri Mikkeliin. Tehtaan konekantaa uusitaan mutta se saa myös täysin uusia tuotantolinjoja.

Yksikön henkilöstöpäällikkö Hanna-Leena Hone kertoo, että ratkaiseva syy investointeihin on henkilöstön osaaminen ja aiemmat näytöt onnistumisista. Nämä ovat ainakin osittain koulutuksen ansiota.

“Tehtaanjohtajamme Timo Saahko on tehnyt pitkän (20 v) teollisen uran ulkomailla. Hänen kokemuksensa mukaan muiden tehtaiden lattiatyöntekijöiden osaamista ei voi verratakaan Mikkelin henkilöstön osaamiseen. Esimerkiksi Puolassa vaaditaan lähes kaksi työntekijää ja työnjohtaja tekemään saman mitä yksi mikkeliläinen”, Hone sanoo.

Se ei ole tullut ilman työtä. Mölnlycke aloitti yhteistyön AEL:n kanssa vuonna 2008. Yksi onnistunut koulutusyhteistyö johti toiseen. Tähän mennessä ryhmiä on järjestetty viisi.

Noin 60 ihmistä on suorittanut joko perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkintosuorituksia on 67, eli moni on suorittanut usean tutkinnon. Se on useampi kuin joka kymmenes tehtaan henkilömäärästä.

 

 Lue lisää prosessiteollisuuden tutkinnoista

 

Hone painottaa, että koulutusten onnistumisessa on merkittävästi auttanut AEL:n sitoutunut kouluttaja, Heikki “Jussi” Heimo.

“Koemme, että hänestä on kasvanut henkilöstö- ja koulutusorganisaatiomme jatke. Jussi jaksaa sparrata ja tukea meitä jopa yli sen mitä olemme häneltä odottaneet.”

Kouluttaja Jussi Heimo kertoo, että yritysten kokema hyöty vaihtelee paljon sen mukaan, miten yritys itse panostaa aikaa yhteistyöhön.

“Yritys joka pyrkii jakamaan osaamista organisaation sisällä niin sivusuunnassa kuin ylhäältä alas saa koulutuksesta eniten hyötyä. Opiskelijoiden ohjaaminen maksaa aikaa, mutta sen avulla saadaan myös tuloksia. Mölnlycke on tällainen yritys”, hän sanoo.

“Mölnlycken henkilöstöllä on osaamista paljon. Meidän roolimme on ollut koordinoida osaamisen leviämistä.”
Koska koulutus on ollut oppisopimuspohjaista, ovat muodolliset kustannukset yritykselle olleet vähäisiä. Myös opiskelijat ovat selvinneet siitä ilman tulonmenetyksiä.

Kysy lisää