Näytöt

 

Tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon osoittaminen tapahtuu näytöissä. Näytöissä teet pääsääntöisesti normaaleja ammattiin kuuluvia työtehtäviä työpaikalla. Osoitat tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon tekemällä määriteltyjä työtehtäviä.

Arvioinnin toteuttavat AEL:n nimeämät työelämää ja opetusalaa edustavat arvioijat. Heillä on tutkintoon liittyvä ammattitaito, ja he ovat perehtyneet arviointiin sekä suoritettavan tutkinnon perusteisiin.

Arvioijat päättävät arvioinnista tutkinnon osittain sen jälkeen, kun osaamisesi arviointi on tehty kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti.

  • Jos olet suorittamassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, arvioijat arvioivat ammattitaitosi tutkinnon osittain hyväksytyksi tai hylätyksi.
  • Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa, arvioijat arvioivat ammattitaitosi tutkinnon osittain arvosanoilla tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3.

Tutkintotodistus ja todistus tutkinnon osan suorittamisesta

Kun olet suorittanut tutkinnon hyväksytysti, saat tutkintotodistuksen. Jollet suorita kaikkia tutkinnon osia, saat pyynnöstäsi todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta.

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Tarkista Koulutusrahaston sivuilta, onko sinulla oikeus stipendiin. www.koulutusrahasto.fi