Koskisen Oy rekrytoi nuoria oppisopimuksella

Koskisen Oy palkkasi keväällä 2014 oppisopimusohjelmaansa 18 nuorta. Koskisen Akatemiaksi nimetyllä ohjelmalla yhtiö haluaa turvata osaavan työvoiman saamisen tulevaisuudessa. ”Yhtiön tarvitsemia puualan osaajia ei juurikaan kouluteta, joten päätimme kouluttaa itse osaajat”, kertoo henkilöstöpäällikkö Tarja Turunen Koskisen Oy:stä.

”Puualan osaajia ei juurikaan Suomessa kouluteta, joten päätimme kouluttaa itse osaajat”, Tarja Turunen kertoo. Nuorten kouluttaminen ammattiin nähtiin yhtiössä hyvänä vaihtoehtona, se sopi hyvin perheyhtiön arvomaailmaan, ja myös aiemmat kokemukset kesätyöntekijöistä ja yhteistyöstä paikallisen lukion kanssa rohkaisivat. Nuorisotakuuseen sisältyvä valtion tuki toimi lisäinnostajana ja mahdollistajana. Koskisen Oy:n palkkaamat nuoret kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Perheyhtiöllä on korkea sosiaalinen vastuu. Koetaan yhteistä huolta, jos nuoret eivät pääse koulutukseen tai eivät elämäntilanteestaan johtuen ole hakeutuneet opin tielle.  Uusi mahdollisuus voi muuttaa nuoren elämäntilanteen.

Haku toteutettiin kampanjoimalla näkyvästi internetissä ja jalkautumalla nuorten pariin sekä paikallisesti että lähikunnissa. Nuorten suuri kiinnostus oppisopimusohjelmaan ilahdutti Koskisen Oy:ssä. Oppisopimusohjelmaan hakeutui 84 nuorta. Haastatteluun heistä kutsuttiin 39, joista 18 valittiin Koskisen Akatemian koulutusohjelmaan. ”Kaikki 18 jatkavat edelleen”, Turunen toteaa tyytyväisenä. AEL toimi Koskisen Oy:n kumppanina rekrytointiprosessissa.

Nuorista puualan osaajia

Sanna Kallio on yksi 18:sta Koskisen Akatemian oppisopimusopiskelijasta. Sanna päätti hakeutua ohjelmaan, koska ”työ sahalla kiinnostaa”. Sanna suorittaa muiden opiskelijoiden tavoin Prosessiteollisuuden perustutkintoa. Koulutus sisältää aluksi kaikille opiskelijoille yhteisiä, sekä saha- että levyteollisuuden osaamisaloihin kuuluvia osia. Perusteiden jälkeen kukin opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon, joko saha- tai levyteollisuuden, ja alkaa erikoistuminen. Sanna on innostunut oppisopimuskoulutuksesta, ja uskoo saavansa teorian ja työssä oppimisen kautta hyvät eväät työelämään. Hän on myös iloinen myönteisestä ilmapiiristä ja mahdollisuudesta tutustua moniin kiinnostaviin ihmisiin. Lisäksi opiskelijoista on tullut yhtenäinen ryhmä, jossa jaetaan vertaistukea toinen toisilleen.

”Tutkinnon voi suorittaa muuallakin, mutta todella iso asia nuorille oppisopimuskoulutuksessa on, että he saavat yhtä aikaa sekä koulutuksen että työkokemuksen”, sanoo Koskisen Oy:n työpaikkaohjaajana toimiva Liisa Rantala. Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä varsinkin koulutuksen alkuvaiheessa. Rantala on toiminut nuorten henkisenä tukena ja koordinoi työnopastajat eri työpisteissä. Nuorten kouluttaminen eroaa aikuisten kouluttamisesta siinä, että vanhat toimintatavat eivät ole taakkana. Esimerkiksi turvallisuusasioissa oppi on mennyt hyvin perille. Kokemuksen puute työelämästä puolestaan tuo lisähaasteita työnantajalle. Liikkeelle on lähdettävä työn tekemisen pelisäännöistä, aikaa ja kärsivällisyyttä tarvitaan. ”Myös mentori oppii”, Rantala toteaa.

Yhteistyökumppaneiden merkitys on suuri

Oppisopimuskoulutusprosessi yhdistettynä nuorisotakuuseen teettää yritykselle paljon byrokratiaa. Turunen korostaakin osaavien yhteistyökumppanien tärkeyttä. Koskisen Oy:n kumppaneina toimivat AEL ja Lahden te-toimisto. Turunen kiittelee yhteistyökumppanien tukea sopimusbyrokratian hallinnassa, ja pitää tärkeänä, että yritykselle on nimetty henkilö asioita hoitamassa. AEL osallistui rekrytointiprosessiin, solmi oppisopimukset opiskelijoille ja toimii koulutuksen järjestäjänä. AEL:llä ja Koskisen Oy:llä on pitkään jatkunut kumppanuusyhteistyö.

Turusen mukaan kaikki vaikuttaa tähän mennessä erittäin hyvältä. Nuorten palo työhön on vahva, ja intoa on jopa pitänyt vähän jarrutella kesän aikana. On tutustuttu ja harjoiteltu eri työpisteillä, jotta koko prosessi ja työtavat tulevat tutuksi. Koskisen Oy:llä arvostetaan moniosaamista. Myös vuorotyön vaatimuksia, työn ja levon oikeaa rytmitystä on käsitelty työterveyshuollon toimesta. Turunen kiittelee myös esimiesten, mentorien ja muiden työntekijöiden sitoutumista koulutushankkeeseen.

Koskisen konserni työllistää noin 1 000 henkilöä, joista ulkomailla työskentelee noin 100. Tuotannosta 53 prosenttia menee vientiin eri puolille maailmaa. Yhtiön henkilökunnasta joka kolmas on suorittanut ammattitutkinnon. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät ovat ammattitutkinnon suorittaneita puualan ammattilaisia. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan työn ohessa oppisopimuksella. Yhtiöllä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutusmallin käytöstä aikuisten, työssä olevien kouluttamisessa.

Lisätietoja
henkilöstöpäällikkö Tarja Turunen, Koskisen Oy, tarja.turunen@koskisen.com
koulutusasiantuntija Riitta Länsitalo, AEL, riitta.lansitalo@ael.fi

Kysy lisää