Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheisin ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Se on työnantajan ja AEL:n yhteistyössä toteuttamaa, ammatillista koulutusta. Työnantaja ja oppisopimusopiskelija solmivat oppisopimuksen, joka on samalla määräaikainen työsopimus.

Oppisopimuskoulutus on useimmiten tutkintoon valmistavaa. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava riittävän monipuolisia, jotta opiskelija saa uutta tai harjaantuneempaa osaamista. Työtehtävien on myös oltava suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaisia. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään teoriaopinnoilla, jotka järjestetään pääosin AEL:ssä.

Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus sopii työssä olevalle tai uuden työsuhteen aloittavalle.

Katso Selkokielinen oppisopimusopas (pdf 2,6 Mt)

Työpaikkaohjaaja

Työnantaja nimittää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Tämä opettaa ja ohjaa opiskelijaa työpaikalla tapahtuvissa työtehtävissä. Työpaikkaohjaaja osaa opettaa ammattiin liittyvät asiat.

Osaamisen kehittäminen työpaikalla, työpaikkaohjaajakoulutus (pdf 1,3 Mt)

Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta tästä.