Enemmän kuin koulutus – AEL auttaa kuljetusyrittäjiä verkostoitumaan

Verkostoituminen on keino löytää yhteistyökumppaneita

Verkostoitumisen ensiaskeleet on tehty opiskelijoille helpoksi, sillä kuljetuspalveluita ostavat sekä sopimuskuljettajia palkkaavat yritykset ovat voineet tulla esittelemään toimintaansa kurssilla oleville kuljetusyrittäjille.

Menestyvän liikenneyrittäjän tarvitsee osata muutakin, kuin vain ajaa. Liikenneyrittäjyys, kuten yrittäjyys yleensäkin, on kokonaisvaltainen ammatti, joka vaatii myös sosiaalisia taitoja ja kykyä luoda suhteita.

Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutus vastaa tähän tarpeeseen, sillä yhdeksi opetussisällöksi

on otettu verkostoituminen.

Kysy lisää