Mikä ihmeen turvallisuusvalvoja? 7 kysymystä kouluttaja Tatu Niemelle

Kaikki tunnistavat vartijan, mutta mikä on turvallisuusvalvoja? Kysyimme asiaa kouluttaja Tatu Niemeltä.

 


Turvallisuusvalvojan tutkinto antaa mahdollisuuden jatkokoulutukseen European Security Academyssä.
 

Suomessa on koulutettu pitkään vartijoita ja järjestyksenvalvojia. Tyypillisesti järjestyksenvalvojan tunnistaa ravintolan ovelta ja vartijan yrityksen vastaanottotiskiltä tai ruokakaupan ulosmenoreitillä.

Uutena ilmiönä ovat nousseet turvallisuusalan tutkinnot, koska on havaittu, että pelkät kurssiluontoiset vartijan tai järjestyksenvalvojan ammattinimikkeet eivät riitä vastaamaan nykyisten työtehtävien vaatimuksiin yksityisellä turvallisuusalalla. Tämän johdosta myös AEL tarjoaa koulutusta turvallisuusvalvojaksi.

 

1. Onko turvallisuusvalvoja vain hienon tittelin taakse piiloutunut vartija, AEL:n kouluttaja Tatu Niemi?

– Turvallisuusvalvojan koulutus sisältää myös vartijan koulutuksen, mutta kyse on käytännössä aivan eri tason ammattilaisen kouluttamisesta. Turvallisuusvalvojan koulutuksen aikana suoritetaan luentojen lisäksi n. 1500 tuntia työelämän opintoja, kun taas pelkän vartijakortin voi suorittaa 120 tunnin kurssilla.

 

2. Mikä on koulutuksien konkreettisin ero?

– Turvallisuusvalvojan tutkintoon sisältyy myös laajemmin muita turvallisuusalan ammattilupia ja opintoja. Esimerkiksi kaasusumuttimen, teleskooppipatukan, ensiavun ja alkusammutuksen opintopäivät. Tämän lisäksi turvallisuusvalvojat opiskelevat pelastussuunnittelua, työryhmissä toimimista sekä henkilöturvallisuutta.

 

3. Mitä hyötyä koulutuksesta on?

– Moni koulutukseen hakeutuva arvostaa sitä, että saa kaikki alan keskeisimmät kortit osana tätä koulutusta. Vaihtoehto olisi, että hän hankkisi ne omalla rahalla. Tämän lisäksi tutkinto tarjoaa hyvin laajat opinnot turvallisuusalan eri työtehtäviin.

– Toiset hakevat kurssilta ymmärrystä ostamiseen. Kun kilpailuttaa ja hankkii turvallisuuspalveluita, on hyvä ymmärtää niiden sisältö ja alan lainsäädäntö.

 

 Turvallisuusalan perustutkintoon on jatkuva haku. Lue tutkinnosta lisää

 

4. Millaisille ihmisille turvallisuusvalvojan ammatti sopii?

– Turvallisuusvalvojan opinnot soveltuvat henkilöille jotka eivät hae tulevaisuuden ammatikseen pelkän vartijan tai järjestyksenvalvojan työtehtäviä vaan tahtovat työllistyä turvallisuusalan pariin, mutta haastavampiin työtehtäviin.

– Ihanteellinen osaaja on organisoimiskykyinen, vastuuntuntoinen, lakia tunteva ja esimiestehtäviin kykenevä ihminen. Heistä on alalla huutava pula. Kurssin aloittaneista 20-30 prosenttia on naisia. Perinteisesti miesvaltaiselle alalle työllistetäänkin nyt kiihtyvällä vauhdilla molempia sukupuolia.

 

5. Millainen työllisyystilanne turvallisuusvalvojilla on?

– Kun mietin meidän alumneja, en muista milloin olisin tavannut työttömän turvallisuusvalvojan.

– Meiltä valmistuneet turvallisuusvalvojat ovat pääsääntöisesti työskennelleet Turvallisuusalan yhtiöissä jo tutkintonsa aikana. Noin 90 prosenttia on työskennellyt täysipäiväisesti ja 10 prosenttia osa-aikaisesti. Turvallisuusala kärsii pitkälle koulutetun työvoiman puutteesta joten tutkinnoista valmistuneiden työllisyystilannetta voidaan kuvata erinomaiseksi.

 

6. Millaisia työtehtäviä turvallisuusvalvoja tyypillisesti saa?

– Monille turvallisuusvalvojan tutkinto on se ensimmäinen askel kohti esimiestehtäviä, osa taas tahtoo jatkaa paremmin palkatuissa ja omalta kannaltaan mielenkiintoisemmissa kenttätehtävissä.

– Meiltä valmistuneita on työskennellyt massatapahtumien turvallisuuspäälliköinä, ydinvoimalan vartijoina, vartioimisliikkeiden hälytyskeskuksissa sekä henkilösuojauksen parissa. Tietenkin jokainen reitti vaatii myös erikoistumista ja jatko-opintoja, riippuen siitä kuinka haastaviin tehtäviin kukin on hakeutumassa.

– Osa suuntautuu suoraan työelämän kentälle kotimaahan tai jatkotutkintona johtamisen ja lainsäädännön TVEAT tutkintoon. Osalla taas jatkuvat opiskelut kurssiluontoisesti turvallisuusalan kansainväliselle kentälle. Teemme yhtiönä läheistä yhteistyötä European Security Academyn kanssa ja tätä opintoreittiä pitkin osa valmistuneista suuntautuu maailmalle. Sieltä ei opittava lopu kesken käytännössä koskaan.

 

7. Mitä koulutus maksaa?

– Oppisopimuspohjainen koulutus ei maksa työnantajalle mitään.

– Opiskelijoilla on 1,5 vuoden tutkinnosta 58 euron tutkintomaksu, mutta valmistuneet ovat oikeutettuja hakemaan hieman alle 400 euron stipendiä. Tämä tarkoittaa, että kouluttautumisesta jää lopulta rahaa käteen ja lopputuloksena saa vielä ammatin itselleen.

 

Kysy lisää