PSK Standardisoinnin ja AEL:n yhteistyö koulutusten suunnittelussa sekä standardisointityössä jatkuu vahvana.

PSK:n käytännönläheiset ja menetelmätyyppiset standardit muodostavat 175 jäsenyrityksen keskuudessa kiinteän ja vakiintuneen toimintamallin. PSK:n standardisointityöryhmissä päivitetään ja tehdään uusia standardeja laaja-alaisesti teollisuuden tarpeisiin. PSK Standardisoinnin jäsenyritysten henkilöstöillä on käyttöoikeus kaikkiin PSK:n standardeihin. Jäsenyrityksillä on myös mahdollisuus tehdä uusia standardisointialoitteita, osallistua työryhmätyöskentelyyn sekä vaikuttaa lausunnoin standardeihin.


PSK Standardisoinnin Jukka Koistinen (keskellä) ja AEL:n asiantuntijat tapasivat loppukesästä koulutusten suunnittelun merkeissä.

PSK:n standardit ovat perustana tai niihin viitataan useissa AEL:n koulutuksissa. AEL:n koulutukset auttavat PSK:n standardien käytössä sekä niiden tunnettavuuden lisäämisessä niin jäsenille kuin muillekin käyttäjille.

Lisätietoa 

PSK Standardisointi