LAHKE – Laadunhallinnan kehittäminen työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

 

Tavoitteet:

  • Koulutuksen järjestäjä määrittää ja varmistaa tarvittavat resurssit, vastuut ja valtuudet oppimissopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksena järjestettävän koulutuksen prosesseja varten.
  • Koulutuksen järjestäjä määrittää oppisopimus- ja koulutussopimuksena järjestettävän koulutuksen edellytykset (opiskelija, työpaikka), prosessit, tukiprosessit sekä eri yhteistyötoimijoiden vaateet ja edellytykset.
  • Koulutuksen järjestäjä ennakoi ja käsittelee oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksena järjestettävän koulutuksen keskeisimmät ongelmakohdat ja etsii ratkaisumallit.
  • Koulutuksen järjestäjä parantaa oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen järjestettävän koulutuksen prosesseja ja kokonaislaadunhallintaa.

Hanketta koordinoi

  • Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr

Muut hankekumppanit:

  • Invalidisäätiö / Keskuspuiston ammattiopisto
  • Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr

Hanketta toteutetaan aikavälillä: 1.1.-31.12.2018

Lisätietoja:

Jouni Kyllönen
jouni.kyllonen@ael.fi
p. 050 541 6643