Asiakkuuden hallinta – asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Tavoitteet:

  • Luoda jatkuvaan parantamiseen perustuva asiakaslähtöinen asiakkuustyömalli prosessikuvauksineen
  • Kehittää henkilöstön asiakastyön osaamista
  • Validoida asiakaslähtöisesti asiakkuudenhallinnan menetelmiä, välineitä ja työkaluja
  • Kytkeä osaksi asiakkuustyötä alueen elinkeinostrategian painopistealueiden huomioonottaminen ja osaamistarpeiden ennakointi

Hanketta koordinoi

  • Koulutuskeskus Salpaus

Muut hankekumppanit

  • Ammattiopisto Spesia
  • Invalidisäätiö ry / Keskuspuiston Ammattiopisto
  • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Luksia
  • Oy Porvoo International College Ab
  • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Ekami

Hanke toteutetaan aikavälillä 13.12.2017-31.12.2019.

Lisätietoja:

Jouni Kyllönen
jouni.kyllonen@ael.fi
p. 050 541 6643