Omaehtoinen ammatillinen koulutus

Omaehtoinen ammatillinen koulutus on työssä olevalle tai työttömälle joustava tapa lisätä omaa osaamistaan. Omaehtoinen koulutus voi olla osa-aikaista tai kokopäivästä. Koulutus sisältää AEL:ssä järjestettäviä teoriaopintoja ja verkko-opiskelua.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  • Pääosan koulutuksen kustannuksista rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • Perustutkinnoissa opiskelumaksua ei peritä.
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijalta peritään kohtuullinen opiskelumaksu.
  • Opiskeluun liittyvät luentoaineistot ja tehtävät ovat maksuttomia. Vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjat opiskelija maksaa itse. 

Aikuiskoulutustuki

Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus hakea Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea tietyin ehdoin. Lue lisää tästä.

Koulutussopimus

Jos opiskelija ei ole työsuhteessa, voidaan opintoihin lisätä työharjoittelua eli työpaikalla järjestettävää koulutusta. Tällöin hänelle solmitaan koulutussopimus, joka on aina kokoaikaista opiskelua. Koulutussopimuksen ajalta ei makseta palkkaa ja sopimuksen solmivat sopimustyöpaikka sekä AEL.

Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee sopimustyöpaikan työtehtäviä työpaikan valvonnan ja ohjauksen alaisena. Hänelle nimetään sopimustyöpaikalla työpaikkaohjaaja, joka muun muassa perehdyttää opiskelijan työtehtäviin sekä antaa palautetta työssäoppimisesta.

Työttömyysetuisuuksia saavan opiskelijan on sovittava etukäteen TE-toimiston virkailijan kanssa opiskelusta työttömyysetuudella.