Henkilöstökoulutus

Ammatillinen koulutus ja suoritettavat tutkinnot tuottavat yrityksen henkilöstölle laajemman ja monipuolisemman osaamisen sekä varmistavat henkilöstön ammattitaidon. Näin yritys kykenee hyödyntämään henkilöstön osaamista tehokkaammin eri tilanteissa ja tarpeissa.

Yritys päättää, opiskelija hakeutuu

Yritys päättää, ketkä henkilöstöstä osallistuvat ammatilliseen tutkintokoulutukseen, mutta opiskelija itse hakeutuu koulutukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen.

Koulutuksen kustannukset työnantajalle

Henkilöstökoulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, ammatillista koulutusta. Yritys maksaa pääosan koulutuksen kustannuksista.

Työnantaja maksaa henkilöstökoulutukseen osallistuvalle palkan kaikilta koulutuspäiviltä.