Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Ammattitutkintostipendiä voi hakea, kun on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja ollut tutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta.

Voit hakea stipendiä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Jos stipendiä hakee ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Stipendin suuruus on 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkinto. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos hakija on suorittanut tutkinnon osan tai osia tai jos hän päivittää tai laajentaa aiemmin suorittamaansa tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saa työllisyysrahaston kotisivuilta.