Yhdessä Enemmän 1

Hankkeen tavoitteena on

  • opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja varmentaminen laadunhallintajärjestelmän aktiivisina toimijoina
  • laatujärjestelmän suunnitelmallinen kehittäminen prosessien ja ohjeiden laadinnan jälkeen osaamisen varmistamisella
  • työpaikkaohjaajille kohdennetun palvelun (#TPO) toteuttaminen työpaikalla järjestettävään koulutukseen.

Hanketta koordinoi

  • Suomen diakoniopisto

Muut hankekumppanit

  • Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
  • Ammattiopisto Live
  • Ammattiopisto Spesia Oy
  • Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr

Hanke toteutetaan 14.12.2018–31.12.2019.

Lisätietoja

Jouni Kyllönen
jouni.kyllonen@ael.fi
050 541 6643

Kysy lisää