Analyysit nykytilanteesta

AEL Yrityksen operatiivisen toiminnan Stressitesti
AEL Yrityksen operatiivisen toiminnan Prosessipeili
AEL Asiakasanalyysit

Aloitetaan Stressitestillä

StressiItestin kyselyn tarkoituksena on muodostaa analyysi yrityksen prosessien ja toimintojen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.

Yrityksen operatiivisen toiminnan Stressitesti antaa yhteenvetoanalyysin yhden tai muutaman, strategisista linjauksista vastaavan (esim. toimitusjohtaja, yksikön johtaja, johtoryhmä), näkemyksen pohjalta. Kenelle muille kysely tehdään, päätetään AEL:n yhteyshenkilön kanssa.

Jatkotyöskentelyyn Prosessipeili

Analysointia voidaan jatkaa Prosessipeilillä. Näin saadaan organisaation sisältä kehittämiseen tarvittava laajempi tieto. Prosessipeilillä saadaan esiin myös organisaatiotasojen tai henkilöstöryhmien väliset näkemyserot kehittämisen kohteista ja tarpeista.

Prosessipeili sisältää pääosin samat kysymykset kuin yrityksen operatiivisen toiminnan Stressitesti, lukuun ottamatta muutamia strategisen tason kysymyksiä. Kummassakin testissä arvioidaan toimintojen ja prosessien toimivuutta, ei toiminnoissa ja prosesseissa työskenteleviä.

Asiakkaiden suorittama analyysi – Asiakasanalyysit

Asiakkaanne on paras kertomaan, mitä he odottavat teiltä. Asiakkaanne tuntee toimintatapanne, tuotteenne ja palvelunne. Asiakkaanne osaavat parhaiten arvioida, missä olette hyviä ja missä voisitte olla vielä parempia.

Asiakasanalyysillä saamme jopa 90 prosenttia avainasiakkaistanne avautumaan ja antamaan toiminnastanne liiketoimintanne kehittämistä edesauttavaa palautetta. Palautteen antamisesta on hyötyä myös asiakkaalle itselleen. Hän käyttää mielellään aikaa palautteen antamiseen. Asiakkaanne tuntevat myös tulevansa yksilöllisesti kohdelluiksi ja arvostetuiksi.

Kysy lisää ja tilaa testi
Hannu Jyrinki, projektivastaava
050 553 8350, hannu.jyrinki@ael.fi

 

Paras tulos syntyy, kun aloittaa kehittämistoimet alkukartoituksella, jossa kehittämistarpeiden painopisteet kirkastuvat!

 

 

Kysy lisää