Tuotekehitys

AEL Tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut

Oikeat toimenpiteet innovaatioprosessin alussa johtavat parhaisiin tuloksiin

Tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat uusia tuotteita tai palveluja liiketoimintansa ja asiakkuuksiensa kehittämiseen. Palvelun rakentamiseen ja toteuttamiseen on koottu paras osaaminen koko innovaatioprosessin toteutuksesta – ideoinnista valmiiksi tuotteiksi. Ohjelmassa on huomioitu myös asiakkaan ohjaus ja prosessin läpiviemistä tukevat toimenpiteet.

Palvelun toteuttavat yhteistyössä AEL ja Elomatic Oy, joka tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluja teollisuusyrityksille ja julkiselle sektorille.

Miten tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut toimivat?

 • Innovaatioprosessissa yritykselle rakennetaan yksi tai useampi tuote tai palvelu.
 • Innovaatioprosessi luodaan ja juurrutetaan jatkuvan innovoinnin ja tuotekehityksen toimintatavaksi ja työkaluksi yrityksen henkilöstölle.
 • Yrityksen henkilöstö on mukana koko innovaatioprosessin luomisen ajan.
 • Todelliset ja parhaat aihiot löydetään jo innovaatioprosessin alussa ja eliminoidaan turha työ.
 • Koulutus ja käytäntö vuorottelevat, ja opittu siirretään heti käytäntöön.
 • Prosessi käsittää kokonaisuuden asiakasymmärryksestä tuotteeksi.

Milloin tuotekehitys- ja innovaatiopalveluja tarvitaan?

 • Yrityksenne haluaa tuottaa uusia, omia tuotteita tai palveluja.
 • Yrityksenne nykyiset tuotteet tai palvelut tarvitsevat uudistamista.
 • Yrityksenne nykyinen tuotanto on vahvasti alihankintatuotantoa.
 • Yrityksenne tavoittelee uusia asiakkuuksia ja markkinoita.
 • Yrityksellänne on jo olemassa tuote- tai palveluidea, jonka eteenpäin viemiseen tarvitsette apuvoimia.
 • Yrityksellänne on kapasiteettia laajempaan toimintaan.
 • Yrityksellänne on asiakkaita tai markkinat, mutta ei niille soveltuvaa tuotetta tai palvelua.

Omaa tuotekehitysosaamistasi voit kehittää esim. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa.
>>> Lue lisää

Ketterä prosessi

 

Kysy lisää
Hannu Jyrinki, projektivastaava
050 553 8350, hannu.jyrinki@ael.fi

Kysy lisää