Yrityksen osaamisen kehittäminen tutkinnoilla

AEL:n näyttötutkintostrategian perusajatuksena on tukea kumppanuusasiakkaittemme osaamisen kehittämistä järjestämällä näyttötutkintoja ja valmistavaa koulutusta tunnistettuihin osaamistarpeisiin, esimerkiksi rekrytointitilanteessa tai henkilöstön lisäkouluttamisessa. AEL:n koulutusasiantuntijat tunnistavat yhdessä asiakkaan kanssa osaamistarpeet, määrittävät yhteiset tavoitteet, laativat suunnitelmat osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja ohjaavat sekä tukevat oppimista osaamistavoitteen saavuttamiseen saakka.

Näyttötutkinto on osaamisen laatutakuu. Näyttötutkinnon suorittaneella on ammattialalla yleisesti hyväksytty ammattitaito.

Mitä yritys hyötyy kouluttaessaan henkilöstöä näyttötutkinnoilla?

Näyttötutkinnot varmistavat yrityksen henkilöstön työssään tarvitseman ammattitaidon. Ne tuottavat yrityksen henkilöstölle laajemman ja monipuolisemman osaamisreservin. Näin yritys kykenee hyödyntämään henkilöstön osaamista tehokkaammin eri tilanteissa ja tarpeissa. Näyttötutkinnoilla on tärkeä osa yrityksen laatujärjestelmää, koska näyttötutkinnot todentavat yrityksen henkilöstön ammattitaidon. Näyttötutkinnot lisäävät yrityksen kilpailukykyä, koska henkilöstön ammattitaito kehittyy suunnitelmallisesti.

Henkilöstön koulutus voidaan järjestää tutkintotavoitteisena koulutuksena, jolloin yritys voi aktiivisesti vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Suoritetut näyttötutkinnot parantavat yrityksen imagoa ja näkyvyyttä aktiivisena henkilöstön osaamisen kehittäjänä. Tästä on konkreettista hyötyä muun muassa rekrytoinnissa. Henkilöstön suorittamat näyttötutkinnot vahvistavat yrityksen laadukkuutta ja arvostusta myös kansainvälisesti.

Näyttötutkinnon suorittamisessa yrityksen henkilöstöllä on enemmän aikaa olla tuottavassa työssä, koska osaamisen kehittämiseen on tarkat suunnitelmat. Tavoitteena on lyhyet koulutusajat ja tutkinnon suorittaminen työpaikalla.

AEL:stä saat

  • Asiantuntevaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta.
  • Kokonaistaloudelliset ja kattavat tutkinto- ja koulutuspalvelut.
  • Joustavia ja monipuolisia koulutusratkaisuja yrityksen henkilöstön osaamistarpeisiin.
  • Luotettavan ja työelämäläheisen ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanin.

Taloudellinen tuki työnantajalle

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee työnantajaa taloudellisesti henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tuen määrä riippuu tutkinnosta, henkilöstön tarvitsemasta koulutuksesta sekä yrityksen omista mahdollisuuksista osallistua kouluttamiseen. AEL:n koulutusasiantuntijat opastavat ja ohjaavat yritystä ja tutkinnon suorittajaa sopivan koulutuksen järjestämismuodon löytämisessä.

Kun yritys kehittää henkilöstönsä osaamista valtion tukemana koulutuksena

  • yrityksen maksuosuus tutkinnon ja koulutuksen kustannuksista on reilu puolet
  • 20–50-vuotiaat, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa (ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto) ovat oikeutettuja maksuttomaan tutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Kun yritys kehittää henkilöstönsä osaamista oppisopimuskoulutuksella

  • Yhteiskunta tulee vahvasti oppisopimuskoulutusta tarjoten työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle pääsääntöisesti maksuttoman tutkintotavoitteisen koulutuksen. Ainoa tutkintoon liittyvä kustannus on Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu (58 €).
  • Oppisopimus on sijoitus tulevaisuuteen myös työnantajalle. Se on työsuhteellinen koulutussopimus, jossa AEL oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä sopii erillisen koulutuskorvauksen maksamisesta työnantajalle opiskelijan ohjaamisen edistämiseksi. Koulutuskorvaus määräytyy muun muassa koulutusalan, tutkintotason ja ohjaustarpeen perusteella. Sen suuruus vaihtelee muutamasta kymmenestä jopa muutamaan sataan euroon kuukaudessa.
  • Jos työnantaja rekrytoi kuluvana vuonna peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimuksella, yritykselle maksetaan korotettua koulutuskorvausta. Tuen suuruus on oppisopimuksen ensimmäisenä vuonna 800 €/kk, toisena 500 €/kk ja kolmantena 300 €/kk.

Tutustu oppisopimusoppaaseen (pdf 6,8 Mt).

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, ammatillista lisäkoulutusta. Yrityksen maksuosuus henkilöstökoulutuksessa on keskeinen. Keskustellaan, onko henkilöstökoulutus sinun yrityksesi vaihtoehto. Ota yhteyttä liiketoiminnan koulutuspäällikköön Jaana Gabrielssoniin (jaana.gabrielsson@ael.fi, 050 572 0981) tai tekniikan koulutuspäällikköön Teija Karjalaiseen (teija.karjalainen@ael.fi, 050 380 9890).