AEL, Oulu

Vuodesta 2006 osaamista myös Oulussa

Vuonna 2006 perustettu Oulun toimipiste edistää ja kehittää Pohjois-Suomen yritysten ja työntekijöiden ammatillista osaamista. Se tarjoaa monipuolisen, ammattitaitoisen ja odotetun vaihtoehdon alueen koulutustarjontaan.

Oulussa on järjestetty mm. kylmäasentajan ja vesihuoltoalan ammattitutkintoihin ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä logistiikan koulutusta.

Mittavimpana hankkeena Oulussa on kehitetty kylmätekniikan koulutuksia yhdessä alueen yritysten kanssa. AEL:ssä on koulutettu kylmäalan ammattilaisia jo yli 40 vuotta.

Kuulumme Pohjois-Suomen koulutusverkostoon, www.pohjoinenkoulutus.fi.

Online-koulutusta

Online-järjestelmä mahdollistaa kahden tai useamman toimipisteen välisen, vuorovaikutteisen etäopetuksen.

Arvokasta työaikaa säästyy, kun ylimääräinen matkustaminen jää pois. Koulutuksen aikana kurssilaiset voivat esittää kysymyksiä kouluttajalle, ja halutessaan jakaa omia kokemuksiaan toisten kurssilaisten kanssa.

Koulutusta, kuten haluatte

Tarjonnassamme on kaikille avoimia kursseja ja seminaareja sekä eri alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta. Räätälöimme myös tarpeisiinne soveltuvaa, yrityskohtaista koulutusta. Ota yhteyttä!

AEL:n Oulun toimipisteessä palvelevat

Sijainti

AEL:n toimipiste Oulussa sijaitsee osoitteessa Vellamontie 12, 90510 Oulu.