Course

Brändin rakentamisen työpaja

Brändin rakentamisen työpaja

Brändin tehtävä on kasvattaa myyntiä nyt ja tulevaisuudessa. Se on perusta millä yritys ja tuote varmistavat jatkuvuutensa niin kilpailuaseman, erottuvuuden, haluttavuuden kuin yhteisöllisen arvostuksensa suhteen. Hyvä brändi syntyy ihmisten mielissä. Se herättää tunteita. Hyvä brändi on sidosryhmilleen tärkeä, sitä rakastetaan ja välillä haastetaan, ja siitä puhutaan yhteisöissä.

Kaikkihan me tiedämme, että brändi rakentuu asiakas- ja sidosryhmäkokemusten kautta. Se syntyy asiakaskohtaamisissa ja käyttötilanteissa, kun ihmiset oikeasti kokevat, miltä tuotteesi tai palvelusi kuluttaminen tuntuu. Kokemuksen täytyy olla yhdenmukainen sen lupauksen ja mielikuvan kanssa, jota halutaan lunastaa ja vahvistaa. Se miten usein asiakkaasi suosittelee ystävälleen tuotetta tai palveluasi kertoo brändisi vahvuudesta.

Brändin rakentamisen työpajassa keskityt oman tuotebrändisi kehittämiseen. Määrittelet konkreettiset bränditavoitteet ja työstät brändiperustaa. Käytät työstämisessä apuna neljän kysymyksen menetelmää.

Työskentely työpajassa konkretisoituu, jos valmistaudut siihen miettimällä mitä eri sidosryhmät, asiakaskohderyhmät, yhteistyökumppanit, oma henkilöstö/sinä itse ja kilpailijat yrityksestäsi, tuotteestasi tai palvelustasi tällä hetkellä ajattelevat.

Brändin rakentamisen verkkokurssi

Brändin rakentamisen verkkokurssi

Brändin tehtävä on kasvattaa myyntiä nyt ja tulevaisuudessa. Brändin rakentamisen näkökulmasta hyvä brändi päätyy ihmisten mieleen. Se herättää tunteita. Hyvä brändi on tärkeä ja tärkeys näkyy niin, että sitä ajatellaan ja siitä puhutaan yhteisöissä.

Kaikkihan me tiedämme, että brändi rakentuu oikeasti asiakaskohtaamisissa sen kautta, että ihmiset oikeasti kokevat, miltä tuotteesi tai palvelusi kuluttaminen tuntuu. Tietenkin kokemuksen täytyy olla linjassa sen mielikuvan kanssa, jota halutaan luoda ja ylläpitää. Se miten usein asiakkaasi suosittelee ystävälleen tuotetta tai palveluasi kertoo brändisi vahvuudesta.

Brändin rakentamisen verkkokurssi antaa sinulle perustan tuote- tai yritysbrändin rakentamiseen ja kehittämiseen. Brändin rakentamisen verkkokurssin sisältö muodostuu kuudesta osa-alueesta

 • Mikä brändi on?
 • Brändin ulottuvuudet ja kiinnekohdat
 • Brändi ja strategia
 • Viestinnällinen ja visuaalinen identiteetti
 • Brändin rakentaminen ja johtaminen organisaatiossa
 • Brändin arvon mittaaminen ja brändin arvo arjessa

Koulutukseen sisältyy verkko-oppimismateriaali ja tehtävät verkkoympäristössä. Saat henkilökohtaiset tunnukset ilmoittautumisen jälkeen. Tunnukset ovat käytettävissäsi 3 kuukautta.

Koulutukseen sisältyy kaksi ohjauskeskustelua valmentajan kanssa.

Digitaalisen 1C ajopiirturin täydennyskoulutus (älykäs digitaalinen ajopiirturi)

Opit uuden älykkään digitaalisen ajopiirturin lisäominaisuudet, tarkastamisen ja sinetöinnin. Lisäksi käsitellään testilaitteiden ja korjaamo-ohjelmien uudet vaatimukset. Kurssin käynyt voi hakea Db-korjaamon lisälupaa älykkäisiin digipiirtureihin.

Ohjelmassa:

 • älykäs digitaalinen ajopiirturijärjestelmä
 • lainsäädännön vaatimukset ja korjausluvan päivitys
 • tarkastuslaitteiston uudet toiminnat
 • uuden sinetöinti- ja korjaamo-ohjelman käyttö
 • kalibrointi- ja parametrointiharjoituksia
 • loppukoe

Forklift driver training course

Training provides you basic information on how to handle the forklift (driving instructions, technique, environment). You will also learn to understand the personal, environmental and potential risks of working with forklift. You will also learn how to advance safety in your work in personal and in company level. Overall, you get comprehensive information and skills how to handle and control risks involved in this line of work.

Training course includes driving in practice. You will get the forklift license after you have successfully passed following: course, exam and driving test. In addition to license, you will need written permission from employer to operate forklift in workplace. Employer also has to make sure that employee has sufficient skills to handle the forklift safely.

 

Benefits of driver training course to companies

Training provides companies with the ability to train and ensure the level of knowledge and skills of forklift drivers. Forklift driver training gives the employee the ability to obtain a written permit given by the employer. (Government decree 403/2008 section 14). With right approach to forklift work personal injuries are prevented and as a result costs to company are reduced. Correct and safe work methods aim to fluent work environment as well as increased profitability.

Kartonkikoneen rainanmuodostuksen hallinta

Kurssin suorittanut tiedostaa formeriosan hallinnan vaikeudet ja saa uusia ideoita niiden selvittämiseen. Ymmärtää formeriosan: perälaatikon ja viiraosan kokonaisuudessaan, viirojen sekä eri prosessiolosuhteiden vaikutukset rainamuodostukseen, ajettavuuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Ohjelmassa

Johdanto

 • paperi- ja kartonkilajit
 • rainanmuodostus
 • tuote- ja prosessianalyysi

Perälaatikot

 • rakenne
 • hallintaparametrit

Tasoviirapohjaiset konseptit ja kitaformerit

 • rakenne
 • hallintaparametrit
 • hybridiformerit
 • formeriosan optimointi/ongelmanratkaisu

Märkäviirat

 • viiratyypit ja niiden kunnon seuranta

Talotekniikan projektivalmennus

Projektikoulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan projekteja sekä hyödyntämään projektinhallinnan parhaita menetelmiä ja standardeja. Koulutus antaa sinulle valmiudet talotekniikkaprojektien tehokkaaseen toteutukseen ja kehittämiseen käytännössä. Opit tuntemaan rakennus- ja talotekniikkaprojektin keskeiset osa-alueet sekä kehityt viestintä- ja johtamistaidoissa.

Koulutus on käytännönläheistä, ja se sisältää runsaasti esimerkkejä toteutetuista projekteista sekä harjoituksia. Koulutus toteutetaan 1–2:n lähiopetuspäivän jaksoissa, joita on 4–6 viikon välein. Lähiopetuspäivien aiheita syvennetään välitehtävillä, joita teet omiin työtehtäviisi liittyvinä projekteina. Kouluksen kesto on noin yksi vuosi.

Koulutuspäivät

 • 12.3.2019 Koulutuksen startti- ja orientaatiopäivä
 •  9.-10.4.2019 Johtaminen ja yhteistyö
 • 14.-15.5.2019 Työlainsäädäntö ja työturvallisuu
 • 11.-12.6.2019 Aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • 17.-18.9.2019 Projektin talous ja laadunhallinta
 • 9.-10.10..2019 Sopimusjuridiikka
 • 4.12.2019 Päätöstilaisuus, palautteet ja todistusten jako

Excel syventävä, verkossa

Excelin syventävällä verkkokurssilla perehdyt Excelin käyttöön tiivistetysti. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja monipuolisilla harjoituksilla.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • solualueet, muokkaus ja hallinta
 • kuvat, objektit ja kaaviot
 • lukuisa valikoima funktioita ja kaavoja
 • älykkäät lomakkeet ja mallipohjat
 • makrojen hyödyntäminen
 • tulostusvaihtoehdot
 • tiedoston jakamisen vaihtoehdot
 • tiedoston tekniset tiedot

Koulutus koostuu verkkomateriaaleista ja niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Verkkomateriaali on käytettävissä 24/7. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kommunikoida kouluttajan kanssa harjoitustehtävistä ja muista kysymyksistä. Kurssi voi nostaa Excel-osaamisesi tietokoneen käyttäjän AB-ajokorttitasolle (Tieke).

Verkossa tapahtuva opiskelu

 • on joustavaa, joten voit opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ajankäyttöösi
 • on tehokasta, koska se yhdistelee erilaisia oppimismenetelmiä, kuten kuuntelua, lukemista, katselua ja harjoittelua
 • vaatii motivaation itseopiskeluun, ja enemmän itsekuria kuin perinteinen opiskelu luokassa.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on verkkokurssin tilaus. On erittäin tärkeää, että ilmoitat sähköpostiosoitteen, johon haluat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Verkkokurssin tunnukset lähetetään sinulle osoitteesta helpdesk(at)ael.fi. Tilaamasi verkkokurssi löytyy osoitteesta www.ael.fi, oikeasta yläkulmasta, Optima-painikkeesta.

Pneumatiikan perusteet

Pneumatiikka on tärkeä osa koneautomaatiota. Koneiden ja laitteiden tehokkaan ja taloudellisen käytön kannalta on tärkeää, että pneumatiikan parissa työskentelevät tuntevat pneumatiikan ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Kurssilla saat pneumatiikasta perusteista mittavan tietopaketin, jossa teorian lisäksi harjoitellaan asioita kunnolla myös käytännössä. Käytössämme olevissa harjoitustiloissa pystymme havainnollistamaan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan keskeisimmät asiat. Kurssipäivien aikana teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat joustavasti.

Kurssin keskeisintä sisältöä:

 • paineilman tuottaminen
 • kytkentäkaaviot
 • mekaaninen ja pneumaattinen ohjaus
 • toimilaitteet
 • alipainetekniikka
 • sähköpneumatiikka
 • asennus- ja kytkentäharjoitukset

JavaScript-koodin dokumentointi JSDocilla

Kurssilla perehdyt koodin dokumentointiin yleisellä tasolla ja tutustut tarkemmin JavaScript-koodin dokumentointiin JSDocilla. Kurssilla tehdään yhdessä pieni harjoitussovellus, jonka koodi kommentoidaan ja dokumetoidaan.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät koodin dokumentoinnin merkityksen
 • osaat lukea ja kirjoittaa JSDoc-kommenttiblokkeja
 • osaat hakea tarvitsemaasi tietoa JSDocin dokumentaatiosta
 • osaat luoda dokumentaation JSDocilla

Google Maps JavaScript API ja paikkatietojen hyödyntäminen verkkopalveluissa

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustut Google Maps JavaScript APIn käyttöön. Kurssilla toteutetaan yhdessä yksinkertainen avointa paikkatietoa hyödyntävä karttapohjainen web-sovellus.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät Google Maps JavaScript APIn toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen
 • osaat lukea Google Maps JavaScript APIn dokumentaatiota ja hakea sieltä tarvitsemaasi tietoa
 • osaat käyttää ulkopuolisesta lähteestä haettavaa dataa ja esittää sen Google Maps -kartalla markereina ja infoikkunoina
 • osaat ottaa Google Mapsin käyttöön omaan projektiisi ja muokata sen visuaalisesti omaan tarkoitukseesi sopivaksi