Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Suunnittelija päättää!

Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2 + A1. Standardi antaa yksityiskohtaisia ohjeita valmistukseen, tarkastukseen ja vaadittaviin pätevyyksiin, mutta kustannuksiin ratkaisevasti vaikuttavat päätökset tekee teräsrakenteen suunnittelija. 

Tule kuulemaan, mitä suunnittelijan tulee tietää 1090-standardeista ja miten suunnittelijan valinnat vaikuttavat yritykselle ja valmistukselle asetettaviin vaatimuksiin ja sitä kautta kustannuksiin. Saat myös tuoreimman tiedon rakentamismääräyksistä ja suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista.

Koulutuksesta hyötyvät

Teräsrakenteiden suunnittelijat, rakennusvalvojat ja -tarkastajat. Teräsrakenteita valmistavat yritykset.

08.30-09.00 Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus

koulutusasiantuntija Ilkka Lassila, AEL

09.00-09.50 Rakentamismääräykset

Johtava asiantuntija Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

- erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala
- rakennustarkastajan vastuu rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistamisessa
- erityissuunnittelijoiden kelpoisuuden tarkistaminen käytännössä
- poikkeuksellisen vaativien rakennusten tarkastusmenettely

10.00-10.30 Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Johtava asiantuntija Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

- maanrakennus- ja rakennuslain 41/2014 muutoksen mukaiset pätevyysluokat ja niiden vaatimukset

10.30-11.00 Termistöstä

Johtava asiantuntija Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

- toteutus
- vaatimustenmukaisuus ja kelpoisuus
- kokoonpanoeritelmä
- valmistajan toimittama kokoonpanoeritelmä
- ostajan toimittama kokoonpanoeritelmä
- käytettävät tuotteet

11.10-12.00 Suunnitteluasiakirjat

Johtava asiantuntija Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

- toteutuseritelmä
- suunnitteluseloste

12.00-12.45 Lounas
12.45-15.20 Standardin SFS-EN 1090-2 suunnittelijaa koskevat vaatimukset luvuittain

Johtava asiantuntija Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

- toteutusluokat
- käytettävät tuotteet
- esivalmistus ja kokoaminen
- hitsaus
- mekaaninen kiinnittäminen
- asentaminen
- pintakäsittely
- geometriset toleranssit
- tarkastus, testaus ja korjaaminen

15.30-16.15 Liitteiden A1 ja A2 mukaiset valinnat

Johtava asiantuntija Markku Kemppi, Inspecta Tarkastus Oy

- A.1 Luettelo tarvittavista lisätiedoista (velvoittava)
Standardin EN 1090-2 taulukossa a.1 esitetään lisätiedot, joita tämän standardin tekstissä edellytetään esitettäviksi, jotta työn toteuttamista koskevat vaatimukset tulevat täydellisesti määritettyä (toisin sanoen kohdat, joissa käytetään sanamuotoja "tulee esittää").
- A.2 Luettelo vaihtoehdoista
Standardin EN 1090-2 taulukossa A.2 esitetään ne kohdat, joissa tässä standardissa toteutuseritelmässä esitettäville toteutusta koskeville vaatimuksille voidaan esittää vaihtoehtoja.

16.15-16.30 Koulutustilaisuuden päätös

koulutusasiantuntija Ilkka Lassila, AEL

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Teräsrakenteiden toteutus ja CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan
AutoCAD-perusteet

Seuraavat koulutukset

1090 suunnittelijoille
Päivämäärä: 9.5.2019
Paikka: Tampere
Hinta: 780,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.