Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Osallistu 3D-vertailumittausseminaariin: kuulet konepajojen vertailumittaustulokset ja koordinaattimittaukseen liittyvää ajankohtaista asiaa.

 

Vuoden 2017 aikana kahta vertailumittauskappaletta on mitattu 16:ssa yrityksessä 3D-koordinaattimittauskoneilla.

Vertailumittausten tuloksista tehdään yhteenveto ja käydään se läpi tässä seminaarissa AEL:ssä.  Lisäksi käsitellään koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista ja 3D-mallien tietojen hyödyntämistä 3D-mittauskoneiden ohjelmoinnissa.

Tuloksia käsitellään luottamuksellisellisesti. Eli se missä yrityksessä mikäkin mittaus on tehty ei paljastu. Sen sijaan näemme ja kuulemme, missä asioissa mittausepävarmuus on suurinta ja missä mitatuksissa syntyy suurimmat erot MIKESin tekemiin mittauksiin. Kappaleet on ennakolta mitattu Mikesissä ja AEL:ssä, jotta vertailukohta on olemassa.

Seminaarin tuloksia yritykset pystyy hyödyntämään omia mittauksia ja mittausmenetelmiä ja itse mittaustapoja kehittäessään sekä mittalaitehankitoja tehdessään. 

Seminaari sopii hyvin myös kone- ja laitesuunnittelijoille, jotta he ymmä'rtäisivät miten kappaleita mitataan ja millaisia mittausepävarmuuksia mittaamiseen liittyy käytännössä.

 

Ohjelmassa mm.:

  • Mittausepävarmuus koordinaattimittauskoneella
  • Teollisuus 4.0 PMI-digitaalinen tehdas
  • Mittakoneen tarkastus ja siihen liittyvät standardit
  • SFS-EN ISO 5459 mukaiset peruselementtien määritykset ja katsaus uusiin standardeihin
  • Geometriset toleranssit koordinaattimittauskoneella mittausepävarmuus Case - tason kohtisuoruus yhteiseen peruselementtiin
  • Vuoden 2017 vertailumittauksen tulokset

 

Osallistumismaksu mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville

Vertailumittaus seminaarin hinta mittaajan ja kalibroijan tutkintoa suorittaville on 50 euroa ja kaikille muille 600 euroa. 

Vertailumittausseminaariin 14.12.2017 voi osallistua, vaikka yritys ei olisi osallistunut vertailumittauksiin.

Yhteenvedossa jokainen mittaaja esiintyy anonyyminä, eli jokainen tietää vain oman numeronsa tuloksissa. Seminaaripäivänä käsitellään lisäksi koordinaattimittauskoneen mittausepävarmuutta ja mittauskoneen tarkastamista.

Koulutuksesta hyötyvät

3D-koordinaattimittaajat, laadusta vastaavat ja mittausten vastuussa olevat esimiehet. Koordinaattimittauksen tarkkuudesta kiinnostuneet. Myös koneistajat saavat arvokasta ymmärrystä oman työnsä mittaamiseen.

Seminaarista saavat hyödyllistä tietoa myös ne yritykset, jotka ovat tekemässä erilaisia mittalaite ja mittakone hankintoja. 

Seminaari sopii hyvin myös kone- ja laitesuunnittelijoille, jotta he ymmärtäisivät miten kappaleita mitataan ja millaisia mittausepävarmuuksia mittaamiseen liittyy käytännössä.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

3D-koordinaattimittaus: vertailumittaus
Koneenpiirustuksen muuttuneet standardit - GPS-geometrinen tuotemäärittely
Mittausepävarmuus pituudenmittauksessa - arviointi ja laskenta
3D-mittauskoneen käyttö

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Riitta Reijonen

koulutussuunnittelija
050 500 1707
riitta.reijonen@ael.fi