Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Energy Manager -koulutusohjelmassa olevien yritysten säästöt ovat olleet keskimäärin 232 000 euroa!

 

Koulutuksen kesto 13 lähipäivää noin vuoden aikana!

AEL Energy Manager on käytännönläheinen, alati uudistuva, koulutusohjelma. Tavoitteena on antaa uusimpia keinoja yrityksen energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakustannusten alentamiseen. Ilmastonmuutos on totta ja siihen erittäin suurena vaikuttavana tekijänä on se, kuinka käytämme energiaa ja kuinka sen käyttöä voidaan tehostaa. 

Tämän koulutuksen aikana suunnittelet asiantuntijoidemme tuella yrityksesi energiankäytön tehostamiseen liittyvän kehityshankkeen, jolla syntyvät todelliset säästöt. Nyt AEL:ssä toteutettujen projektitöiden avulla yritykset ovat saavuttaneet yli 11 miljoonan euron säästöt energiakuluissa. Säästöt ovat huomattavia, eikä niiden saavuttamiseksi ole tarvittu laiteinvestointeja.

Ohjelmaan osallistuneiden projektitöillä saavutettujen säästöjen keskiarvot/yritys

 • 232 897 €
 • 1620 t CO2
 • 6413 MWh

Suurin yhden yrityksen säästö on ollut 600 000 €/vuosi! 

AEL Energy Manager -–koulutusohjelma toimii hyvänä valmennuksena FISE Oy:n Energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset -tenttiin.

Koulutuksen projektitöitä on palkittu kansainvälisesti. Lue lisää tästä.
Osallistujat saavat koulutusmateriaalin iPadilla, joka sisältyy koulutuksen hintaan.

Koulutuksesta saat

 • valmiit laskentatyökalut
 • paras käytäntö -tyyppiset tarkastuslistat
 • asiantuntijoiden tuen energiatehokkuuden kehittämisprojektille koulutuksen aikana
 • hyvän perustan energian hankinnan ja käytön koordinointiin.

Perusperiaatteena opiskelussa on, että opitut asiat sovelletaan heti käytäntöön. Hyödyt ovat rahassa mitattavissa jo koulutuksen aikana yritykseen suunnitellussa projektissa.

Koulutus koostuu alan asiantuntijoiden vetämistä lähiopetuspäivistä, käytännön harjoituksista ja oman yrityksen energiatilanteen analysoinnista sekä energiakäytön tehostamisprojektista. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi saat osaamisesta European Energy Manager (EUREM) -sertifikaatin.

Koulutusohjelmaan sisältyy 6 lähiopetusjaksoa. 
Alla tulevan koulutusohjelman teemat ja ajankohdat. (Katso tarkempi sisältö alempaa välilehdeltä Ohjelma)

 1. Energiaprojektit ja energiateorian perusteet 27.–28.5.2019
 2. Energian hankinta ja hallinta 27.–28.8.2019
 3. Kiinteistöjen energiatehokkuus, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus 15.–17.10.2019
 4. Paineilma, prosessilämpö ja -höyry, yhdistetty lämmön- ja voimantuotanto 26.–27.11.2019
 5. Sähkönkäyttö ja jäähdytys 28.–29.1.2020
 6. Energiantuotanto – uusiutuvat energiamuodot, projektitöiden esittely ja tentti 10.–11.3.2020

Koulutuksesta hyötyvät

yritysten energian käyttö- ja investointipäätöksiin ja valmisteluun osallistuvat

 • tehtaan tai yksikön johtajat
 • tuotanto- tai kunnossapitojohtajat
 • päälliköt ja insinöörit
 • energia- tai ympäristöjohtajat
 • energia- ja ympäristöpäälliköt
 • energia- ja ympäristöinsinöörit
 • kiinteistöjohtajat ja -päälliköt
 • energia-alan konsultit

Koulutus soveltuu eri toimialoille niin teollisuuteen kuin kiinteistöalallekin.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutuksen aikana käyttäjätunnukset yhteiseurooppalaiselle European Energy Manager -verkkoalustalle, josta löytyy aiheeseen liittyvää tietoa, uutisia, työkaluja ja keskusteluryhmiä energiatehokkuustoiminnan tueksi. Tutustu verkkoalustaan tästä.

AEL on mukana kehittämässä koulutusohjelmaa EU:n SAVE-hankkeeseen kuuluvassa European Energy Manager -projektissa. Koulutuksen sisältö on yhdenmukainen kaikissa hankkeessa mukana olevissa 12 EU-maassa ja osallistujat saavat suorituksesta EU:n laajuisesti tunnustetun sertifikaatin.

HSY:lle 2. palkinto vuonna 2014

Jan Strömdahl palkittiin toisella palkinnolla keskisuurten yritysten sarjassa vuonna 2014 Itävallan Wienissä. Työ käsiteli taajuusmuuttajien käyttöä pumppauksessa.

Osuuskauppa Hämeenmaalle energiatehokkuuspalkinto vuonna 2011

Hannu Tauriainen palkittiin AEL Energy Manager koulutusohjelman osana toteuttamasta projektityöstä. Tauriainen sai European Energy Manager of the year 2011 -palkinnon työstään Riihimäen Prisman energiatehokkuuden parantamiseksi. Palkinto myönnettiin Prahassa, Tsekissä järjestetyssä European EnergyManager konferenssissa.

 
Lisätietoja: Markku Harmaala, 044 722 4734, markku.harmaala@ael.fi

Energy Manager -koulutusohjelma

1. Energiaprojektit ja energiateorian perusteet  27.–28.5.2019

Kurssin avaus ja koulutusohjelman käytännöt

 • opiskelumenetelmät ja -käytännöt, sähköinen verkkoalusta

Energiamarkkinat ja päästökauppa

 • energiamarkkinat ja hintamekanismit, päästökauppa, energian hankinta

Energiateorian perusteet

 • termodynamiikan perusteet, energiasysteemit ja -tase, mittaus- ja säätötekniikan perusteet

Harjoitusprojektin käynnistäminen

2. Energian hankinta ja hallinta 27.–28.8.2019

Energiatehokkuusprojektit ja -investoinnit

 • kannattavuuden arviointi, energiaprojektin hallinta ja -johtaminen
 • projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Energiatehokkuussopimukset

 • sopimukset, energiakatselmukset, investointituet

ESCO-toiminta

Muutosjohtaminen

Energiajohtaminen ja energian hallinta

 • energiatiedon ja prosessin hallinta, kuormanhallinta

3. Kiinteistöjen energiatehokkuus, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus 15.–17.10.2019

Rakennusten energiatehokkuus

 • energiantarpeen ja -kulutuksen määrittäminen
 • energiatehokas rakennus, optimointimahdollisuudet

Harjoitusprojektisuunnitelman esittely

Valaistus                                                    ,

 • valaistuksen teoria ja valaistusjärjestelmät, valistuksen määrä ja mitoittaminen
 • ohjaus- ja säätömenetelmät, energiakulutuksen määrittäminen

Lämmitys

 • lämmitysjärjestelmät, lämmönlähteet ja -tuotanto
 • energiakulutuksen määrittäminen, optimointimahdollisuudet

Ilmanvaihto                                                

 • rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät
 • energiakulutuksen määrittäminen, optimointimahdollisuudet

4. Paineilma, prosessilämpö ja -höyry, yhdistetty lämmön- ja voimantuotanto 26.–27.11.2019

Sähkökäytöt                                              

 • sähköverkko ja sähköteho, sähkökäytöt ja sovellukset
 • ohjaus- ja säätömenetelmät, energiakulutuksen määrittäminen

projektityön ohjausta halukkaille

Jäähdytysjärjestelmät

 • energiankulutuksen määrittäminen, optimointimahdollisuudet

Lämpöpumput                                                                 

 • toimintaperiaate, hyötysuhde, optimointimahdollisuudet

5. Sähkönkäyttö ja jäähdytys 28.–29.1.2020

Paineilma                                                  

 • paineilmajärjestelmä, energiakulutuksen määrittäminen

CHP-yhteistuotantolaitokset

 • yhteistuotantolaitoksen toimintaperiaate, oma CHP-tuotanto
 • energiantuotannon ja kulutuksen tasapaino

Prosessilämpö ja höyry

 • prosessien lämmönkäyttö: systeemit, lämmön tuotanto, siirto ja talteenotto
 • energiakulutuksen määrittämisen optimointimahdollisuudet

6. Energiantuotanto – uusiutuvat energiamuodot, projektitöiden esittely ja tentti 10.–11.3.2020

Uusitutuvien energiamuotojen hyödyntäminen  

Aurinkoenergia, tuulivoima ja bioetanoli

Tuulivoiman kytkeminen verkkoon

 • lainsäädäntö, syitä vihreän energian käyttöönottoon

Ryhmätöitä                                                                                               

Projektitöiden esittely                                                                           

 • kurssilaiset esittelevät energiatehokkuusprojektinsa

Tentti koko ohjelmaan osallistuville

 • Sähkön kulutuksen osalta voidaan todeta, että kulutus on alentunut 2008 tasosta -11%. Megawateissa tämä tarkoittaa vuositasolla noin 650 MWh. Rahallisesti tämä tarkoittaa noin 52.000 €/a säästöä.  Laskelmassa on käytetty sähkön hinnaksi 80 €/MWh (siirtoineen).
 • Säästö on huomattava ja vielä tuottavammaksi tekee asia, että säästöihin ei tarvittu laiteinvestointeja. Kaikki säästöt saatiin aikaan laitetoimintojen säädöllä ja tehostamisella. Kyseisistä toimista ei aiheutunut käyttäjille olosuhteiden muutoksia eikä olosuhteista lähdetty tinkimään pilotin missään vaiheessa.
 • Säästötoimenpiteet rajoittuivat kaupankylmälaitoksen lauhdelämpötilojen optimointiin sekä ilmanvaihdon toimintaan olosuhteiden mukaan.
 • Toinen huomioitava asia pilotista tuli, että kyseiset toimet on kopioitavissa kaikkiin konsernimme kohteisiin.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Seuraavat koulutukset

AEL Energy Manager -koulutusohjelma
Päivämäärä: 27.5.2019 - 15.3.2020
Paikka: Helsinki
Hinta: 5 170,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Markku Harmaala

kouluttaja
044 722 4734
markku.harmaala@ael.fi

Markku Harmaala

kouluttaja
044 722 4734
markku.harmaala@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.