Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

AEL:n Voimalaitospäivillä opit voimalaitoksen energiatehokkaan käytön ja päästöjen vähentämisen sekä vesikemikaalien optimaalisen käytön!

Voimalaitospäivien ensimmäisenä päivänä käsitellään höyrykattiloiden operoinnin uusimpia ajotapoja. Koulutuksessa käsitellään prosessin optimoinnin vaikutusta laitoshyötysuhteeseen, energiatehokkuuteen, käyttötalouteen ja päästöihin. Tutustut erilaisten ajotapojen vaikutukseen kattilan päästöihin ja hyötysuhteeseen sekä kattilasuojien toimintaan. Perehdyt tarkemmin höyrykattilan rakenteisiin ja laitteisiin. Opit kattilan säädöt ja ajotavat.Vesipuolella käsitellään mm. vedenkäsittelymenetelmien vertailuun, vedenkäsittelyn toimintaan, näytteenottoon, kemikaalien syöttöä. Voimalaitospäivien toisena päivänä keskitytään turbiinin huollon eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin tyypillisiin ongelmakohtiin.

Voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä omaan laitokseesi liittyviä kysymyksiä sähköpostilla, jukka.kauppinen@ael.fi, viikko ennen koulutusta. Luennoijat vastaavat kysymyksiisi koulutuksen yhteydessä tai sen jälkeen henkilökohtaisesti, jos niin haluat.

Koulutuksesta hyötyvät

voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä heidän lähiesimiehensä.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Höyry- ja lauhdejärjestelmien häiriötilanteet
Turbiinikoulutus
Voimalaitosten vesienkäsittely, vesikemia, vesien valmistus

Jatkokoulutukset

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto

Seuraavat koulutukset

AEL:n voimalaitospäivät 2018
Päivämäärä: 18.4.2018 - 19.4.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 890,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Laura Hassi

koulutussuunnittelija, tutkinnot, energia-ala
044 722 4797
laura.hassi@ael.fi

Jukka Kauppinen

kouluttaja ylikonemestari, energiainsinööri
044 722 4751
jukka.kauppinen@ael.fi