Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

AEL:n Voimalaitospäivillä opit höyrykattiloiden säädöt ja uusia ajotapoja, voimalaitoksen energiatehokkaan käytön, turbiinin huollon ja päästöjen vähentämisen sekä vesikemikaalien optimaalisen käytön!

Voimalaitospäivien ensimmäisenä päivänä käsitellään höyrykattiloiden operoinnin uusimpia ajotapoja. Toisena päivänä keskitytään turbiinin huollon eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin tyypillisiin ongelmakohtiin.

Koulutuksessa käsitellään prosessin optimoinnin vaikutusta laitoshyötysuhteeseen, energiatehokkuuteen, käyttötalouteen ja päästöihin. Koulutuksessa tutustut erilaisten ajotapojen vaikutukseen kattilan päästöihin ja hyötysuhteeseen sekä kattilasuojien toimintaan. Perehdyt tarkemmin höyrykattilan rakenteisiin ja laitteisiin. Opit kattilan säädöt ja ajotavat.

Vesipuolella vertaillaan vedenkäsittelymenetelmiä, tutustutaan vedenkäsittelyn toimintaan, näytteenottoon ja kemikaalien syöttöön.
 

Ohjelmassa mm:

 • Painelaitedirektiivi, PED ja Painelaitteiden korjauskertomus
 • Kattiloiden vesikemian haasteet
 • Vesikemian yleisimmät kompastuskohdat ja niiden seuraukset
 • Väliainehajoitteiset polttimet
 • Pelletinpolton haasteet
 • Vakava turbiinivaurio ja turbiinivaurioiden syyt
 • Höyryturbiinin säädöt ja höyryturbiinireviisorin toteutus
 • Turbiinien öljyhuoltoon liittyvät asiat. Hartsin poisto öljystä ja järjestelmästä sekä hartsiin muodostus ja potentiaali

Voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä omaan laitokseesi liittyviä kysymyksiä sähköpostilla, jukka.kauppinen@ael.fi, viikko ennen koulutusta. Luennoijat vastaavat kysymyksiisi koulutuksen yhteydessä tai sen jälkeen henkilökohtaisesti.

Koulutuksesta hyötyvät

 • Voimalaitosten käyttöhenkilöstö sekä heidän lähiesimiehensä.
 • Voimalaitosten kunnossapidosta ja vastuuhenkilöt.
 • Voimalaitosalan asiantuntijat.
 • Voimalaitosten prosessi ja komponenttisuunnittelua tekevät.

Keskiviikko 18.4.2018 Painelaitteet, vesikemia, poltto

AEL, Kaarnatie 4, Helsinki
Luokka 521, Rakennus 5

08.30-09.00 Tervetuloa

kouluttaja Jukka Kauppinen, AEL

- ilmoittautuminen ja läsnäolot
- AEL-esittely ja turvallisuus

09.00-11.00 Painelaitedirektiivi, PED ja Painelaitteiden korjauskertomus

Markku Säynäjäkangas, Tmi BAS-Engineering

11.00-12.00 Kattiloiden vesikemian haasteet

Vesiasiantuntija FM Jani Vuorinen, Vesi-ihminen

Vesikemian yleisimmät kompastuskohdat ja niiden seuraukset. Luennolla esitellään keinoja varautua ja ehkäistä vesikemiaan liittyviä ongelmia.

12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Väliainehajoitteiset polttimet

Jani Leikas, Oilon Oy

Polttotekniikka ja palamisen päästöt ovat tärkeässä roolissa nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristölupaehtojen päästöraja-arvot tiukkenevat ja sen myötä oikean polttotekniikan ja polttoaineiden valinta tulee yhä tärkeämmäksi. Poltinjärjestelmien säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla varmistetaan laitoksen toimintavarmuus ja optimaalinen hyötysuhde.

15.00-16.00 Pelletinpolton haasteet

Ari Korpirinne, Andritz

Torstai 19.4.2018 Höyryturbiinipäivä
08.30-09.00 Vakava turbiinivaurio ja turbiinivaurioiden syyt

kouluttaja Jukka Kauppinen, AEL

09.00-12.00 Höyryturbiinin säädöt ja höyryturbiinireviisorin toteutus

Markku Säynäjäkangas, Tmi BAS-Engineering

12.00-13.00 Lounas
13.00-15.00 Turbiinien öljyhuoltoon liittyvät asiat. Hartsin poisto öljystä ja järjestelmästä sekä hartsiin muodostus ja potentiaali

Juha Kyllönen, Kil-Yhtiöt Oy

15.00-16.00 Höyryturbiinin käytön ja kunnossapidon haasteet

yksikönpäällikkö Jarmo Ivaska, Helen Oy

16.00-16.15 Koulutustilaisuuden päätös

kouluttaja Jukka Kauppinen, AEL

- palautekeskustelu
- todistusten jako

Muutokset mahdollisia.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Termodynamiikka voimalaitoksella – pääprosessien laskentaharjoituksia
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Höyry- ja lauhdejärjestelmien häiriötilanteet
Turbiinikoulutus
Voimalaitosten vesienkäsittely, vesikemia, vesien valmistus

Jatkokoulutukset

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Jukka Kauppinen

kouluttaja ylikonemestari, energiainsinööri
044 722 4751
jukka.kauppinen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.