AEL:n voimalaitospäivät 2018

Tuote

Tuote

Hinta:
890,00 €
(+ alv 24 %)
Paikka:

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI

Päivämäärä:
18.4.2018 - 19.4.2018
Ilmoittaudu viimeistään: 4.4.2018
Kesto:
2 päivää
Koodi:
K01000293.002

Voimalaitoksen käyttäjän jatkokoulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään höyrykattiloiden operoinnin uusimpia ajotapoja. Toisena päivänä keskitytään turbiinin huollon eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin tyypillisiin ongelmakohtiin. Koulutuksessa käsitellään prosessin optimoinnin vaikutusta laitoshyötysuhteeseen, energiatehokkuuteen, käyttötalouteen ja päästöihin.

Tietoja ohjelmasta 

Keskiviikko 18.4.2018Höyrykattilapäivä

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI
Luokka 408, Rakennus 4

08.30-09.00Tervetuloa

kouluttaja Jukka Kauppinen, AEL

- ilmoittautuminen ja läsnäolot
- AEL-esittely ja turvallisuus

09.00-11.00Painelaitedirektiivi, PED ja Painelaitteiden korjauskertomus

Markku Säynäjäkangas, Tmi BAS-Engineering

11.00-12.00Kattiloiden vesikemian haasteet

Vesiasiantuntija FM Jani Vuorinen, Vesi-ihminen

Vesikemian yleisimmät kompastuskohdat ja niiden seuraukset. Luennolla esitellään keinoja varautua ja ehkäistä vesikemiaan liittyviä ongelmia.

12.00-13.00Lounas
13.00-15.00Väliainehajoitteiset polttimet

Jani Leikas

Polttotekniikka ja palamisen päästöt ovat tärkeässä roolissa nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristölupaehtojen päästöraja-arvot tiukkenevat ja sen myötä oikean polttotekniikan ja polttoaineiden valinta tulee yhä tärkeämmäksi. Poltinjärjestelmien säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla varmistetaan laitoksen toimintavarmuus ja optimaalinen hyötysuhde.

15.00-16.00Pelletinpolton haasteet

Ari Korpirinne, Andritz Oy

Torstai 19.4.2018Höyryturbiinipäivä
08.30-09.00Vakava turbiinivaurio ja turbiinivaurioiden syyt

kouluttaja Jukka Kauppinen, AEL

09.00-12.00Höyryturbiinin säädöt ja höyryturbiinireviisorin toteutus

Markku Säynäjäkangas, Tmi BAS-Engineering

12.00-13.00Lounas
13.00-15.00Turbiinien öljyhuoltoon liittyvät asiat. Hartsin poisto öljystä ja järjestelmästä sekä hartsiin muodostus ja potentiaali

Juha Kyllönen, Kil-Yhtiöt Oy

15.00-16.00Höyryturbiinin käytön ja kunnossapidon haasteet

yksikönpäällikkö Jarmo Ivaska, Helen Oy

16.00-16.15Koulutustilaisuuden päätös

kouluttaja Jukka Kauppinen, AEL

- palautekeskustelu
- todistusten jako

Muutokset mahdollisia.

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Tiedostot

Ota yhteyttä

Laura Hassi

koulutussuunnittelija, energia-ala
044 722 4797
laura.hassi@ael.fi

Jukka Kauppinen

kouluttaja ylikonemestari, energiainsinööri
044 722 4751
jukka.kauppinen@ael.fi