Product promotion content

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, korjaamopalvelun osaamisalan, suorittaneella on ajoneuvoalan korjaamopalvelutehtävässä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvojen ja/tai koneiden huolto, vianhaku ja korjaustehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, ympäristömääräykset, ohjeistukset ja työympäristön vaatimukset. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan korjaamopalvelujen toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan Mekaanikkona toimiminen, Huolto- ja korjausohjeiden käyttäminen, Huolto- ja mittaustyöt, Vianhaku ja vian paikallistaminen -tutkinnon osien lisäksi toimenkuvansa mukaisesti Henkilö- ja pakettiautojen korjaustyöt, Kuorma- tai linja-autojen korjaustyöt, Työkoneiden ja -laitteiden korjaustyöt tai Pienkoneiden ja -laitteiden korjaustyöt -tutkinnonosien avulla henkilöautomekaanikon, raskaskalustomekaanikon tai pienkonemekaanikon tehtäviin. Lisäksi tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy 150 osaamispisteeseen.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä kehittäen omaa ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa. Valintojensa mukaisesti hän osaa toimia korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä ajoneuvo- tai konekorjaamolla tai muissa alan työkohteissa ja toimipisteissä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia henkilöautomekaanikkona, raskaskalustomekaanikkona, pienkonemekaanikkona tai ajoneuvoalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto sisältää viisi osaamisalaa, jotka ovat: Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, automyyjä, konemyyjä, varaosamyyjä ja korjaamopalvelumyyjä; Vauriokorjauksen osaamisala, Ajoneuvomaalari ja korikorjaaja; Korjaamopalvelun osaamisala; Työnjohdon osaamisala sekä Rengaspalvelun osaamisala.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen.

 

Korjaamopalvelun osaamisala:

Pakolliset tutkinnon osat: (100 osp)

Mekaanikkona toimiminen, 50 osp

Huolto- ja korjausohjeiden käyttäminen, 10 osp

Huolto- ja mittaustyöt, 10 osp

Vianhaku ja vian paikallistaminen, 20 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat: (50 osp)

Henkilö ja pakettitautojen korjaustyöt, 30 osp

Kuorma- ja linja-autojen korjaustyöt, 30 osp

Työkoneiden ja -laitteiden korjaustyöt, 30 osp

Pienkoneiden ja -laitteiden korjaustyöt, 30 osp

Polttoaine- ja pakokaasujärjestelmien korjaustyöt, 20 osp

Voimansiirtojärjestelmien korjaustyöt, 20 osp

Moottorin korjaustyöt, 20 osp

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöt, 20 osp

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen korjaustyöt, 20 osp

Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikan korjaustyöt, 20 osp

 

Alkavat tutkinnot

Ei alkavia tutkintoja.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Kaavake

Ota yhteyttä

Sanna Holstein

koulutussuunnittelija
044 431 4643
sanna.holstein@ael.fi

Kai Hikman

kouluttaja
050 553 8353
kai.hikman@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.