Product promotion content

Haluatko vahvistaa ja kehittää osaamistasi ajoneuvoalan työnjohtajana? Jos vastasit kyllä, ajoneuvoalan ammattitutkinnon työnjohdon osaamisala sopii sinulle, joka työskentelet autoalalla henkilöautojen tai raskaan kaluston puolella toimihenkilönä tai työntekijänä esim. työnjohtajana, huoltoneuvojana, tiiminvetäjänä tai yrittäjänä.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat:
- ottaa huomioon ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset
- noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita
- arvioida ja kehittää omaa osaamistasi
- huolehtia työturvallisuudesta ja laatu- sekä ympäristömääräysten noudattamisesta
- toimia kustannustehokkaasti ja kannattavasti
- suunnitella ja organisoida oman vastuualueen toimintaa
- toimia asentajien työhön perehdyttäjänä ja ohjaajana
- huolehtia työvälineistä ja –ympäristöstä
- toimia asiakaslähtöisesti
- hahmottaa työnjohdon toimintakentän kokonaisuuden omassa työssäsi ja vaikuttaa siihen

Lisäksi saat tarvittaessa päivitettyä SFS 6002-koulutuksen, joka tulee uusia viiden vuoden välein.

TYÖNJOHDON OSAAMISALA | 150 OSP

 

Pakolliset tutkinnon osat | 100 osp

Autoalan työnjohtajana toimiminen, 50 osp, P

Asiakaspalvelutoimintojen suunnittelu ja organisointi, 50 osp, P

Valinnaiset tutkinnon osat | 50 osp

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 25 osp

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi, 25 osp

Kehitystehtävän suunnittelu, 25 osp

Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 25 osp

Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta | 25 osp

Tutkintoon voidaan valita tutkinnon osa tai osia toisesta osaamisalasta tai perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta sen verran, että tarvittava 25 osp täyttyy. Tutkinnon osa tai osat nimetään tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu ja sen tai niiden osaamispistemäärä on sen mukainen, kuin pistemäärä on siinä tutkinnossa, josta se on valittu.

Tutkintoon valmistavan koulutuksen voi aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Varmista hakeutumislomaketta täyttäessäsi, että olet hakeutumassa itsellesi sopivaan aloitukseen.

Tutkinnon suorittamisen hinta riippuu sekä valitsemastasi tavasta suorittaa koulutus että valitsemastasi koulutusmuodosta. Lisätietoja näistä löydät sivulta Koulutuksen eri muodot.

Oppisopimus

Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella (opiskelija, työnantajan ja AEL:n välinen sopimus). Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä on alan työpaikka, jossa voi tehdä tutkinnon mukaisia työtehtäviä. Työnantajan on myös sitouduttava järjestämään työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja tukemaan oppimista (nimetty työpaikkaohjaaja). Oppisopimuksessa opiskelijamaksu on 200€.

 

Alkavat tutkinnot

Kaavake

Ota yhteyttä

Sanna Holstein

koulutussuunnittelija
044 431 4643
sanna.holstein@ael.fi

Minna Forsman

kouluttaja
050 410 8843
minna.forsman@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.