Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, Ajoneuvoalan esimiestyön osaamisala

Työskenteletkö autoalalla henkilöautojen tai raskaan kaluston puolella toimihenkilönä esim. kokeneena työnjohtajana tai korjaamopäällikkönä? Kuuluuko vastuullesi toiminnan ja työyhteisön osaamisen kehittäminen; kehittämiskohteiden tunnistaminen, toteutuksien suunnittelu ja hankkeiden läpivienti? Seuraatko työarjessasi huolto- ja korjaamotoiminnan kannattavuutta? Jos vastasit kyllä, niin ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon esimiestyön osaamisala (tutkintonimikkeenä korjaamon esimies tai korjaamon työnjohtaja työtehtäviesi ja vastuidesi mukaisesti) sopii sinulle. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit tuoda esille erityisosaamistasi esim. tekniikan asiantuntemuksen, henkilöstöosaamisen tai myynnin ja markkinoinnin saralla.

 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat:

 • Analysoida talouden tunnuslukuja ja kannattavuutta
 • Määrittää keskeisimmät mittarit korjaamon tehokkuuden seurantaan
 • Seurata toiminnan kannattavuutta
 • Tehdä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman ja ehdotuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
 • Tunnistaa ja arvioida kehittämiskohteita työyhteisössä
 • Suunnitella ja toteuttaa kehittämistehtävän sekä esittelet ja analysoit sen

 

Tutkinnossa on valittavana kaksi tutkintonimikettä:

Korjaamon esimies, jonka pohjalta osaat:

 • Hallita alan lainsäädännön
 • Vastata toiminnan organisoinnista
 • Tarttua ongelmakohtiin ja kehittää toimintaa
 • Vastata henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista
 • Arvioida omaa toimintaa ja osaamista
 • Kehittää esimies- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Luoda kannustavan ja rakentavan työilmapiirin
 • Seurata toiminnan tuloksellisuutta ja huolehtia toiminnan resursoinnista

 

Korjaamon työnjohtaja, jonka pohjalta osaat:

 • Vastata korjaamon työn suunnittelusta ja ohjauksesta
 • Edustaa omaa yritystäsi ja esittellä sen toimintaa ja tavoitteita
 • Käyttää työtehtävissä vähintään toista kotimaista ja yhtä vierasta kieltä
 • Etsiä tarvitsemasi tiedon alan lainsäädännöstä ja määräyksistä
 • Toimia kannustavasti ja rakentavasti sekä puuttua epäkohtiin
 • Arvioida henkilöstön osaamista sekä huolehtia osaamisen kehittämisestä, perehdytyksestä ja työssäoppimisen ohjauksesta
 • Ylläpitää ja hyödyntää yhteistyöverkostoja ja niiden palveluita sekä laatia niihin liittyviä vastineita ja asiakirjoja

 

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, Ajoneuvoalan esimiestyön osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat

 • Korjaamopalveluiden kannattavuuden seuraaminen
 • Ajoneuvoalan kehittämistehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Korjaamon esimies
 • Korjaamon työnjohtaja

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Ajoneuvoalan asiantuntijana toimiminen
 • Henkilöstön perehdyttäminen
 • Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Myynnin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Teknisenä asiantuntijana toimiminen

Tutkintokoulutus on monimuoto-opiskelua

Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, etäopiskelua ja ohjattua työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Siihen millainen opiskelumuoto sopii sinulle ja työnantajallesi, vaikuttaa keskeisesti se, miten koulutus käytännössä järjestetään sinun kohdaltasi.

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työnjohdon työtehtäviä tekemällä ja oppimista täydennetään muissa opimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopiskelupäivät AEL:ssä ja verkko-opinnot). Jos haluat opiskella työn ohessa, koulutuksesi sisältää eri opetus- ja oppimismuotoja, joita aktiviisesti yhdistät työnjohtajan työhösi. Itsenäisen opiskelun osuus on merkittävä.

Tutkintokoulutuksen kesto määräytyy sinun henkilökohtaisen osaamistarpeittesi mukaan. Siihen vaikuttavat nykyisen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen. Opinnot kestävät enintään puolitoista vuotta. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittaminen mahdollistuu aikaisemmin. Kun olet henkisesti ja ammatillisesti valmis tutkintoon, järjestämme näytöt.

Valtion tukema ammatillinen koulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintokoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista. Kysy tarkemmat hinnat AEL:n yhteyshenkilöltä.

Oppisopimus

Tutkintokoulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin.
työpaikalla järjestettävä koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana.

Oppisopimuskoulutus on on oppisopimusopiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Maksat ainoastaan materiaalimaksun 250 €, jolla katetaan koulutuksen materiaalikuja (esim. DISC-profiili). Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n Opintotoimisto auttaa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Opiskelun muut kulut

Ruokailut ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat opiskelija maksaa itse.

Kaavake

Ota yhteyttä

Sanna Holstein

koulutussuunnittelija
044 431 4643
sanna.holstein@ael.fi

Minna Forsman

kouluttaja
050 410 8843
minna.forsman@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.