Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Koulutuksessa opit kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimintaa sekä lämpötilan säätöjärjestelmiä. Saat perustiedot ja -taidot autoilmastointijärjestelmän toiminnan tarkastamiseksi ja laitteistohuollolle. Lisäksi opit etenemään johdonmukaisesti vianetsinnässä.

Koulutus sisältää pätevöitymiskokeen, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) työskentelyssä vaadittavaa mekaanikon/vastuuhenkilön pätevöitymislupaa (laki 681/2008 ja VnA 452/2009 sekä EY-asetus 842/2006 ja komission asetus 307/2008).

Koulutuksesta hyötyvät

Kevyen ja raskaan kaluston automekaanikot ja vastuuhenkilöt.

  • Kylmäaineiden ympäristövaikutukset
  • Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö: korjaamon ja henkilökunnan vaatimukset
  • Kylmäaineiden ominaisuudet ja työturvallisuus
  • Ilmastointilaitteen toiminta, rakenne ja komponentit
  • Perustarkastukset ja huoltotyöt; tyhjennys- ja täyttöaseman toiminta ja käyttö, vuotojen tarkastus
  • Käytännön harjoituksia
  • Uuden asetuksen mukainen teoria- ja käytännönkoe

Jatkokoulutukset

Ajoneuvojen lämmönhallinta ja ilmastoinnin vianetsintäkoulutus

Seuraavat koulutukset

Ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutus mekaanikoille
Päivämäärä: 10.4.2018 - 11.4.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 740,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Merja Soikkeli

koulutussuunnittelija, autoala
050 544 4366
merja.soikkeli@ael.fi

Kai Hikman

kouluttaja
050 553 8353
kai.hikman@ael.fi