Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kurssilla keskustellaan aktiivilietemenetelmän haasteista, puhdistamon toiminnan tehostamisesta ja kapasiteetin lisäyksestä. Kuulet erilaisista ratkaisuista ja niiden käyttökokemuksista.

Kurssilla keskitytään

  • laitoksen ohjaukseen
  • yleisimpiin analyyseihin
  • mikrobiologiaan puhdistamolla
  • toimintaa häiritseviin tekijöihin ja niistä selviämiseen

Rikastuta ymmärrystäsi aktiivilietelaitoksen toiminnasta!

Koulutuksesta hyötyvät

he, joille aktiivilieteprosessi on jo tuttua tekniikkaa

  • jätevesilaitosten käyttöhenkilöstö
  • laboratorion käytöntarkkailijat
  • mestarit, insinöörit ja ympäristöpäälliköt

Jos työskentelet kapasiteettinsa ylärajoilla toimivalla jätevesilaitoksella, tämä kurssi on suunniteltu erityisesti sinulle.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi
Jäteveden käsittelyprosessit
Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi
Voimalaitosten vesienkäsittely, vesikemia, vesien valmistus

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Laura Hakonen

kouluttaja
050 553 8354
laura.hakonen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.