Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Validointi on menettely, jolla varmistetaan, että analyysilaite ja koko analyysin teko toimii suurella todennäköisyydellä siten, kuin tarkoituksena on. Validointi on siis menetelmä, jolla laboratorioanalyysien laatua varmennetaan ja parannetaan.

Tässä seminaarissa saat kattavan peruspaketin analyysimenetelmien validoinnin

  • keskeisistä käsitteistä
  • tilastollisista parametreista
  • käytännön toimenpiteistä, joilla varmistetaan analyysimenetelmien ja mittaustulosten oikeellisuus.

Harjoituksena tehdään analyysimenetelmän validointisuunnitelma, jotta opit käytännössä systematiikan ja menettelyt, joita voit soveltaa eri analyysimenetelmien validointiin.

Koulutuksesta hyötyvät

Analyysimenetelmien kehittämisestä, validoinneista tai laadunvarmistuksesta vastaavat, jo perusteet hallitsevat esim.

  • laboratorioinsinöörit
  • kemistit
  • tutkijat
  • laborantit

 erilaisissa testaus-, tuotevalvonta-, käyttö- ja tutkimuslaboratorioissa.

 

  • Asiasisällöltään hyvä koulutus, joka syvensi osaamistani ja auttoi hahmottamaan asioita, joita voin hyödyntää työssäni.
  • Kiitos hyvästä koulutuksesta ja käytännönläheisestä materiaalista.
  • Toisen päivän harjoitustehtävä täydensi ja selkeytti paljon asian ymmärtämistä. Hyvä ja hyödyllinen koulutus.

Seuraavat koulutukset

Analyysimenetelmien validointi
Päivämäärä: 11.4.2018 - 12.4.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Kuusela

koulutusasiantuntija
050 368 8469
maija-liisa.kuusela@ael.fi

Maija-Liisa Kuusela

koulutusasiantuntija
050 368 8469
maija-liisa.kuusela@ael.fi