Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Joustava aloitus - haku käynnissä!

Tutkinto on tarkoitettu työnjohdollisiin tehtäviin siirtyville tai muutaman vuoden työnjohtajana toimineille

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

  • Autoalan työnjohtajan osaamisala
  • Kuljetusalan työnjohtajan osaamisala

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnon, autoalan työnjohtajan osaamisala:

Tutkinnon suorittaneella on autoalan työnjohdollisessa tehtävässä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään autoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys autoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta työnjohdollisesta roolistaan autoalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana.

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnon, autoalan työnjohtajan osaamisalan, suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana autoalan organisaatioissa ja yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana, hallityönjohtajana, myynnin työnjohtajana, varaosamyynnin työnjohtajana, tiiminvetäjänä, huoltoneuvojana tai autoalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnon, kuljetusalan työnjohtajan osaamisala:

Tutkinnon suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta työnjohdollisesta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana.

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnon, kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan, suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana kuljetusalan organisaatioissa ja yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana, kuljetussuunnittelijana, liikenne-esimiehenä, ajojärjestelijänä, vuorovalvojana, tiiminvetäjänä tai kuljetusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähipäiviä, lukumateriaalia ja ohjattua työssä oppimista. Pääpaino on opittujen asioiden hyödyntäminen viemällä oppi tekemisen tasolle.

Lähiopetuspäiviä on noin 12, jotka pidetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoina. Lähipäiväjaksoja on siten loma-ajat huomioiden noin kerran kuukaudessa. Oppiminen arvioidaan työssäoppimistehtävillä ja tutkinto suoritetaan tutkintosuorituksilla omalla työpaikalla. 

Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Valmistava koulutus voidaan toteuttaa opiskelijalle ja työnantajalle maksuttomana oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu edellyttää alan työpaikkaa. 

Tutkinnon suorittamisen hinta riippuu sekä valitsemastasi tavasta suorittaa koulutus että valitsemastasi koulutusmuodosta. Lisätietoja näistä löydät sivulta Koulutuksen eri muodot.

 

Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Tällöin veloitetaan ainoastaan opiskelumaksu 120€, jolla katetaan koulutuksen materiaalikuluja (esim.DISC-profiili).

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto

Kaavake

Ota yhteyttä

Camilla Lang

Koulutussuunnittelija
043 827 0249
Camilla.Lang@ael.fi

Minna Forsman

kouluttaja
050 410 8843
minna.forsman@ael.fi