Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Jatkuva aloitus!

Asiakaspalvelun ja asioiden hyvän organisoinnin osaava työnjohtaja on yrityksensä paras myyntivaltti ja tuloksen tekijä

Asiakastilanne voitetaan tai hävitään ensimmäisten asiakaspalveluhetkien aikana. Tee itsestäsi voittaja. Varmista työsi tehokkuus ja oma jaksamisesi. Suorita tutkinto itseäsi ja tulevaisuutta varten.

Tutkinto on tarkoitettu työssä oleville henkilöauto-, kuorma-auto- ja työkonekorjaamojen työnjohtajille. Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto varmistaa osaamisen työskennellä vaativissa työnjohdon tehtävissä.

Tutkinnon suorittajan hyödyt

 • Osaa johtaa ja ohjata omaa asentajatiimiään.
 • Hallitsee asiakaspalvelun ja myynnin.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkuusajattelua.
 • Tuntee korjaamon tehokkuuden ja toiminnan laadun mittaamisen ja kehittämisen.
 • Tietää korjaamon toimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön.

Yrityksen hyödyt

 • Työjohtaja tietää, miten asioita pitää hoitaa.
 • Tietämättömyyden takia ei tule ylimääräisiä kuluja.
 • Koulutuksessa asiakaspalvelun tärkeys korostuu.
 • Taitojen ja tietojen parantuessa korjaamon palvelu ja tulos paranee.
 • Työjohdon motivaatio työhön kasvaa.
 • Työssä jaksaminen paranee.

 

Tutkinnon pakolliset osat

 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Asiakaspalvelu ja korjaamopalvelujen markkinointi
 • Työnsuunnittelu ja organisointi
 • Taloudellinen toiminta

Lisäksi sinun on suoritettava vähintään yksi seuraavista tutkinnon osista

 • Työpaikkakoulutus
 • Projektiosaaminen
 • Tekniikan asiantuntemus

Lisäksi voit suorittaa vapaavalinnaisesti yrittäjyys - tutkinnon osan.
 

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon suoritat osoittamalla ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa aidoissa työnjohdon käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi.

 

Jos rahkeesi ei riitä suoraan autoalan työnjohdon erikoisammattitutkintoon

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta kehittää ammattitaitoasi valmistavassa koulutuksessa.

Koulutuksessa

 • saat työkaluja ryhmäsi johtamiseen parempiin tuloksiin
 • päivität lainsäädäntö-, työsuojelu- ja ympäristötietosi
 • parannat valmiuksiasi hoitaa myyntitapahtuman sekä reklamaatiotilanteen
 • kehität taitojasi työsuunnittelussa.

Tutkintoon valmistava koulutus on monimuoto-opiskelua

Koulutukseen kuuluu lähipäiviä, etäopiskelua ja työssä oppimista. Siihen millainen opiskelumuoto sopii sinulle ja työnantajallesi, vaikuttaa keskeisesti se miten koulutus käytännössä järjestetään sinun kohdaltasi.

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työnjohdon työtehtäviä tekemällä ja oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla AEL:ssä ja verkko-oppimisympäristössä. Jos haluat opiskella työn ohessa ns. lisäkoulutuksena, koulutuksesi sisältää eri opetus- ja oppimismuotoja, joita aktiviisesti yhdistät työnjohtajan työhösi. Itsenäisen opiskelun osuus on merkittävä.

Tutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy sinun henkilökohtaisen koulutustarpeittesi mukaan. Siihen vaikuttavat nykyisen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisen kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen. Opinnot kestävät enintään puolitoista vuotta, pääsääntöisesti tutkinnon suorittaminen mahdollistuu aikaisemmin. Kun olet henkisesti ja ammatillisesti valmis tutkintoon, järjestämme tutkintotilaisuudet.

Valtion tukema ammatillinen lisäkoulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta lisäkoulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista. Kysy tarkemmat hinnat AEL:n yhteyshenkilöltä.

Oppisopimus

Tutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin.
 • työpaikalla tapahtuva koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana.

Oppisopimuskoulutus on on oppisopimusopiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Maksat ainoastaan materiaalimaksun 150 €, jolla katetaan koulutuksen materiaalikuja (esim. DISC-profiili). Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n Opintotoimisto auttaa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Opiskelun muut kulut

Ruokailut ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat opiskelija maksaa itse.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

 

Alkavat tutkinnot

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Camilla Lang

Koulutussuunnittelija
043 827 0249
Camilla.Lang@ael.fi

Minna Forsman

kouluttaja
050 410 8843
minna.forsman@ael.fi