Product promotion content

Sinustako voimalaitosmestari? 

Tutkinto tarjoaa konemestarilta ja ylikonemestarilta vaadittavan pätevyyden. Tutkinnon perusteet muuttuivat 1.8.2018, jonka jälkeen tutkinnon nimi on Energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, voimalaitosmestari. Vanhalla nimikkeellä (Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto) tutkinnon voi suorittaa, jos on hakeutunut suorittamaan tutkintoa ennen 1.8.2018. 

Kenelle energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala on tarkoitettu?

Jos toimit energialaitoksissa tai lämmöntuotannossa alikonemestarina, sinulla on nyt mahdollisuus nostaa pätevyytesi tasoa. Nykyinen tehtäväsi voi olla energiatuotannossa tai kunnossapidossa. Tutkintokoulutuksella saat vahvan lisäosaamisen niin järjestelmistä, voimalaitosten kunnossapidosta, voimalaitosprosesseista, ympäristöasioista kuin esimiestyöstäkin. 

Jos aiot konemestariksi tai ylikonemestariksi, pätevyyskirjan saaminen edellyttää

 • alikonemestarikoulutusta tai voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa tai alikonemestarikirjaa. Tutustu lakiin pätevyyskirjojen vaatimuksista tästä. Myös Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto uudistuu, 1.8.2018 alkaen sen nimi on Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, voimalaitoksen käyttäjä.
 • koulutuksen lisäksi painelaitelain (16.12.2016/1144) 10 ja 25 §:n nojalla määriteltyä työkokemusta.

Energia-alan erikoisammattitutkinto (voimalaitostekniikan osaamisala, voimalaitosmestari) tarjoaa konemestarilta ja ylikonemestarilta vaadittavan koulutuksen.

Energia-alan erikoisammattitutkinnon voimalaitostekniikan osaamisala sisältää neljä pakollista tutkinnon osaa, joihin tarjoamme yhteensä 20 lähiopetuspäivää.
Neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta on valittava kolme. Jokainen valinnainen tutkinnon osa sisältää yhden lähiopetuspäivän. Lopullinen lähiopetuspäivien tarve kartoitetaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Tutkintokoulutuksessa tutustutaan painelaitteiden käytönvalvontaan ja painelaitteiden käytönvalvojan vaatimuksiin, kattilalaitoksen käytönvalvontaan ja kattilalaitoksen käytönvalvojan vaatimuksiin sekä höyrykattilan käytönvalvontaan ja höyrykattilan käytönvalvojan vaatimuksiin.

Tutkintokoulutuksessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja tehdään runsaasti etätehtäviä. Erikoisammattitutkinto antaa myös kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Sinustako kaukolämpömestari? 

Tutkinnon perusteet muuttuivat 1.8.2018, jonka jälkeen tutkinnon nimi on Energia-alan erikoisammattitutkinto, kaukolämpötekniikan osaamisala, kaukolämpömestari. Vanhalla nimikkeellä (Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto) tutkinnon voi suorittaa, jos on hakeutunut suorittamaan tutkintoa ennen 1.8.2018.

Energia-alan erikoisammattitutkinto antaa myös kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Voimalaitostekniikan osaamisala, voimalaitosmestari

Pakolliset tutkinnon osat (1.8.2018 jälkeen)

 • Kunnossapitotyöt voimalaitosalalla
 • Energiajärjestelmien käyttö ja ohjaus
 • Toiminta voimalaitosympäristössä ja ympäristönsuojelu
 • Esimiehenä toimiminen voimalaitosalalla

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 3

 • Moottorivoimalaitosten käyttö ja käytön ohjaus
 • Kaukolämpöverkko, vastapaineen tuotanto ja tuotannon ohjaus
 • Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö ja käytön ohjaus
 • Typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö ja käytön ohjaus

Kaukolämpöasennuksen osaamisala, kaukolämpömestari

Pakolliset tutkinnon osat

 • Lämmöntuotantolaitosten käyttäminen, kunnossapito ja esimiestehtävät
 • Kaukolämpöverkon käyttäminen, kunnossapito ja esimiestehtävät
 • Työnjohto energia-alalla
 • Kaukolämmön asiakaslaitteiden käyttäminen, kunnossapito ja esimiestehtävät

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 2

 • Kaukojäähdytys
 • Kaasuverkon ja asiakaslaitteiden käyttäminen ja ohjaus
 • Projektinhallinta energia-alalla
 • Tarjouslaskenta energia-alalla

Tästä löydät lisätietoa tutkinnon perusteista.

Voimalaitosmestari

Tutkintokoulutus kestää kaksi vuotta. Se sisältää yhteensä 20 lähiopetuspäivää, jotka pidetään 10:ssä jaksossa noin kahden kuukauden välein.
Lisäksi koulutukseen sisältyy oppikirja "Turbiinitekniikka", verkko-oppimistehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Näyttöjä on pääsääntöisesti kaksi ja ne pidetään koulutuksen jälkeen.

Kaukolämpömestari

Kaukolämpömestarin tutkinto suoritetaan pääasiassa osallistumalla näyttöihin.

Oppisopimus voimalaitostekniikan osaamisalalla

Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä on alan työpaikka, jossa voi tehdä tutkinnon mukaisia työtehtäviä. Työnantajan on oltava valmis organisoimaan työpaikalla järjestettävää koulutusta ja tukemaan oppimista. Opiskelijamaksu on 900 € (alv. 0%).  Ole yhteydessä kouluttajaan ja kysy lisää!

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Energia-alan ammattitutkinto
Höyryturbiinikoulutus

Kaavake

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Jari Hietanen

Kouluttaja,voimalaitos- ja energia-ala
043 827 2876
jari.hietanen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.